Eylemi engelleyene 5 yıl hapis önerisi

|

Eylemi engelleyene 5 yıl hapis önerisi A Eylemi engelleyene 5 yıl hapis önerisi

CHP Milletvekili Emine Ülker Tarhan, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını hukuka aykırı olarak engelleyenlere 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi için kanun teklifi hazırladı.

TBMM başkanlığına sunulan teklife göre, TCK ve ceza hükmü taşıyan özel kanunlarda suç olarak düzenlenmiş olsa dahi evrensel hukuk kuralları, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM içtihatlarında yer alan ifade, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı, haberleşme hakkı, basın özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğünün kullanılmasına hukuka aykırı bir davranışla engel olan kimseye 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Suçun işlenmesi sırasında, yaralama, yaralamaya teşebbüs, tehdit, cinsel taciz gibi eylemlerin gerçekleşmesi ve başkaca ceza hükmü taşıyan maddelerin ihlal edilmesi halinde, sanık hakkında ayrıca o suçlardan da cezaya hükmedilecek.