Savaş ve Ölüme, Açlığa, Yoksulluğa, İşsizliğe ve Zamlara Karşı EMEKÇİNİN ÇIĞLIĞI

|

Savaş ve Ölüme, Açlığa, Yoksulluğa, İşsizliğe ve Zamlara Karşı EMEKÇİNİN ÇIĞLIĞI A Savaş ve Ölüme, Açlığa, Yoksulluğa, İşsizliğe ve Zamlara Karşı EMEKÇİNİN ÇIĞLIĞI

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB çağrısı ile  “Zamlara, İşsizliğe, Yoksulluğa, Savaşa Son” şiarıyla eşitlik, adalet, demokrasi, barış ve insanca bir yaşam için demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler ülkenin her yerinde alanlara çıktı.  Eylemlerde, adaletsizliğe, haksızlığa, işsizliğe, pahalılık ve yoksulluğa karşı ezilenlerin, haksızlığa uğrayanların sesi ülke genelinde adeta bir çığlığa dönüştü.
 
ANKARA SAKARYA'DAN SES VERDİ
Ankara’da KESK, DİSK, TMMOB, TTB, SES, ÖDP, TKP, Halkevleri Kolej’de bir araya gelerek Sakarya Meydanı’na yürüdü. ‘Savaş: ölüm, açlık, yoksulluk, işsizlik ve zam demektir. Savaştan beslenen AKP’papalara hayır!’ pankartı açan demokratik kitle örgütleri, ‘Susma haykır, Savaş Hayır!’ , ‘Savaşa değil, eğitime bütçe!’ sloganları atıldı.
 
‘KEMER SIKTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'
Basın açıklaması metnini okuyan KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, “Günümüzde yaşanan ekonomik kriz hem içeride hem de dışarıda, yıkıcı etkisi ile devam ediyor. Bugün ekonomik krizin derinleştiği, iflasın eşiğinde olan ülkeler “kemer sıkma” yöntemleri ile krizin faturasını emekçilerden çıkartmaya yönelirken, büyük bir insanlık krizinin de görüntüleri oluşmaktadır” şeklinde konuştu.
 
Tombul,  “AKP hükümeti “büyüyen ve güçlü bir ekonomi”nin var olduğunu savunurken, aynı anda krizi en derin yaşayan ülkelerdeki emekçilere dayatılan koşulları aratmayacak biçimde kemeri emekçilerin boğazında sıkmaya ısrarla devam ediyor” derken, emekçiler için bugün gelinen noktada artık bardağın taştığına vurgu yaptı.
 
AKP NABIZ YOKLUYOR, İZİN VERMEYECEĞİZ!
AKP hükümetinin oldubittiye getirilen yasalarla artık neredeyse gece yarısı operasyonları şeklinde emekçilere dayatılmak istendiğine değinen Tombul, “Nabız yoklamak için en son ortaya atılan emeklilik yaşının yükseltilmesi ve kıdem tazminatının törpülenmesi gibi açıklamalardan da anlaşılan odur ki, AKP hükümetinin emekçilerin sosyal ve özlük haklarına ilişkin planları gelecekte daha da sertleşerek devam edecektir” ifadelerini kullandı.
 
AKP hükümetini bir kez daha uyardıklarını söyleyen Tombul,  KESK olarak bu dayatmalara asla izin vermeyeceklerini belirtti.
 
İSTANBUL
KESK, DİSK, TMMOB, TTB, zamları, işsizliği ve savaşı protesto etmek amacıyla Taksim Meydanı'nda bir araya gelerek Galatasaray Lisesi'ne kadar yürüyüş düzenledi. "Zamlara, işsizliğe, yoksulluğa savaşa son" pankartını açan emekçiler, "Suriye emperyalist mücadeleye hayır", "Savaş değil barış ölüm değil yaşam", "Zamanlara hayır yoksulluğa son" dövizlerini taşıdı. Eylemciler, yürüyüş boyunca sık sık "Savaşa değil eğitime bütçe", "Grevdeki tutsaklar onurumuzdur", "Katil ABD işbirlikçi AKP", "Zam zülüm işkence işte AKP" sloganlarını attı. Galatasaray Lisesi önünde açıklama yapan TTB Merkez Konsey Üyesi Osman Öztürk, halka daha fazla baskı ve sömürüden başka bir şey sunmayan AKP hükümeti, her zaman olduğu gibi yine emekçilerin aşına, işine göz koymakta, insanca yaşam koşullarını ellerinden almakta olduğunu dile getirdi. Öztürk, "Zengin dostu sermayenin sesi AKP hükümetinin piyasacı dönüşüm projeleri ile artık en temel hakkımız olan eğitimi, sağlığa ve ulaşım ve barınmaya zam oldukça darlaşmış bütçelerimizde para ayırmak zorunda bizleri daha fazla sıkıştırmaktadır. Savaş çığırtkanlığına inat ülkede ve bölgede ve dünyada barış ve kardeşlik ve özgürce bir arada yaşmak için şimdi her zamankinden daha fazla sesimizi yükseltmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.
 
ADANA
KESK, DİSK,TMMOB ve TTB üyeleri, "Zamlara, işsizliğe, yoksulluğa, Savaşa Son" şiarıyla Beşocak Meydanı'nda bir araya gelerek, İnönü Parkı'na kadar yürüyüş düzenledi. "Zamlara, işsizliğe, yoksulluğa, savaşa son" pankartının taşındığı yürüyüşte kitle sık sık, "Zan zulüm işkence işte AKP", "KESK'li tutsaklar onurumuzdur", "İçerde dışarıda hücreleri parçala" sloganları attı. Yürüyüşe, HDP, TKP, Halkevleri ve İHD üyeleri de destek verdi. Grup adına açıklama yapan TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. İsmail Bulca, AKP hükümetinin ülkeyi her geçen gün derin bir karanlığın içine ittiğini vurgulayarak, AKP'nin her zaman yaptığı gibi yine emekçilerin aşına, işine göz koyduğunu ve insanca yaşam koşullarını ellerinden aldığını aktardı. Bulca, AKP'nin ülkeyi kanlı bir savaşa çekecek sorumsuz adımlar attığını söyleyerek, uluslararası sermayenin rant merkezi haline dönüştürülen ülkenin yüksek savaş harcamalarının da etkisiyle bütçede oluşan açıklar nedeniyle zamlar ve yeni vergilerle emekçi yoksul halkın cebinden karşılanmaya çalışıldığını dile getirdi. Bulca, "Başbakan bugünlerde sıkça 'yeni rejim' kurduklarını ifade ediyor. Bizler AKP'nin bu yeni rejiminde neler olduğunu çok iyi biliyoruz. İçeride ve dışarıda savaş sözcüklerini dilinden düşürmeyen, ülke ekonomisini küresel sistemin rant merkezi haline getiren, emekçilerin her gün daha da yoksulluğun içine itildiği ve yıllardır AKP ile süregelen otoriter, baskıcı, tekleştirici ve anti-demokratik bir devlet anlayışıdır bu 'yeni rejim'. Bunun adı düpedüz soygundur ve bizlerin bu soyguna asla ve asla boyun eğmeyeceği bilinmelidir!" dedi.
 
MERSİN
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri "Zamlara, işsizliğe, yoksulluğa ve savaşa hayır" eylemini Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediye binası yürüyüş yaparak gerçekleştirdi.
 
 
***
 
ANTEP
“Savaşa, Zamlara, İşsizliğe, Yoksulluğa Hayır” eylemi Antep’te de yüzlerce emekçinin katılımıyla gerçekleşti.   Kırkaayak Parkı’ndan Balıklı Parkına yürüyüş gerçekleştiren emekçiler, insan hakları ihlallerinde, tutuklu gazeteci sayısında, kadın cinayetlerinde, çocuk işçiliğinde, bçocuk taciz ve tecavüzlerinde,gelir dağılımı adaletsizliğinde,  yolsuzlukta, işçi ölümlerinde Türkiye’nin birinci olduğuna dikkat çekti.
DİSK Antep Şube Başkanı Nihat Bencan, savaşın ölüm, yoksulluk, barış ve kardeşliğin yokedilmesi  demek olduğunu belirterek,  “Bizler emekçiler olarak savaş ve zulmün bir parçası olmak istemiyoruz. AKP’nin ekonomik politikaları sonuıcu zamlarla karşı karşıyayız.  Dünya’da  bir takkım ülkelerle karşılaştırdığında  zamlarlarda, çocuk işçiliğinde, yoksulluklarda, iş kazalarında,  gazetecilerin tutuklanmasında Türkiye dünya birincisi.  Hep birlikte buradan zamlara, savaşa, işsizliğe hayır diyoruz” diye konuştu.
TTB Şube Başkanı Ercan Küçükosmanoğlu ise  tüm savaşların arkasında emperyalimz olduğunu belirterek şunları söyledi:  “Orta Doğu’nun halklarının barış içinde yaşamaları varken, emperyalizm sonucu savaşı yaşıyor. Bu savaşı ancak halkarın kardeşliği ortandan kaldırır. Suriye ile olan savaş Antep’i  yakından etkiliyor. Sağlıkçıları da etkiliyor. Kamplarda zor şartlarda çalışıyorlar. Bu savaştan en çok zarar gören  halk, Antep ve Hatay’dır. “
AKP’nin yaptığı zamlarla savş bütçesini karşılamak istediğini söyleyen Küçükosmanoğluı, yeni çıkan Toplu İş Yasası ile emekçikler in örgütsüz hale getirildiğini de sözlerine ekledi.
Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Antep Şube Başkanı  Ömer Faruk Koç,  AKP Hükümeti’nin  Türkiye’de halkı hızla yoksullaştırırken aynı anda Suriye’ye dönük emperyalist müdahalelerin taşeronluğunu üstlendiğini söyledi. Elçin Yıldıral Antep
 
***
 
DERSİM
Dersim Sendikalar Platformu tarafından 'Zamlara, İşsizliğe, Yoksulluğa, Savaşa Son' adı altında yürüyüş gerçekleştirildi.
Sanat Sokağı’nda bir araya gelen Dersim Sendikalar Platformu üyeleri, sloganlar atarak Seyit Rıza Parkı’na kadar yürüdü. Burada grup adına basın açıklaması yapan KESK Dersim Dönem Sözcüsü Özcan Gürtaş, "Adaletsizliğe, haksızlığa, işsizliğe, pahalılık ve yoksulluğa karşı ezilenlerin, haksızlığa uğrayanların sesi artık bir çığlığa dönüşmektedir. KESK, DİSK, TMMOB ve TTB olarak zamlara, işsizliğe, yoksulluğa, savaşa son şiarıyla eşitlik, adalet, demokrasi, barış ve insanca bir yaşam için bugün ülkenin her yerindeyiz. Bugün hükümetin İçişleri Bakanı kendi ülkesinde akan kanı durdurmak yerine Suriye’ye barış çağrısı yapıyor. Bu gidişe dur demek üzere her zaman alanlardayız ve böyle devam ederse savaşı durdurmak için genel greve gideceğiz" dedi.
 
TRABZON
Trabzon'da dün postane önünden Atatürk Alanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüyen KESK, DİSK, TMMOB, TTB üyeleri burada bir basın açıklaması düzenledi. Grup adına konuşan KESK Dönem Sözcüsü Ümit Pamuk, AKP’nin emekçilerin insanca yaşam koşullarını ellerinden aldığını belirtti. Türkiye’nin AKP yönetiminde her geçen gün karanlığını içine itildiğini belirten Pamuk, “Ülkemiz AKP yönetiminde her geçen gün derin bir karanlığın içine itilmektedir. Halka daha fazla baskı ve sömürüden başka bir şey sunmayan AKP hükümeti, her zaman olduğu gibi yine emekçilerin aşına, işine göz koymakta, insanca yaşam koşullarını ellerinden almaktadır. Daha fazla sömürü ve kar peşinde koşan bir avuç zorbadan ibaret küresel sermayenin talepleri ile emekçilerin sırtındaki yük her geçen gün katlanmaktadır. AKP hükümeti eli ile dayatılan bu uygulamalar, elektriğe, doğalgaza, ulaşıma yapılan zamlarla birlikte artık tahammül edilmesi mümkün olmayan bir noktaya gelmiştir” dedi.