Bakanlığın inadı inat...

|

Bakanlığın inadı inat... A Bakanlığın inadı inat...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Taksim Gezi Parkı'na yapılması planlanan Topçu Kışlası projesi için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, açtığı davada, “Topçu Kışlası süsü verilen alışveriş merkezi” yapılmasına olanak tanıdığı öne sürülen 27/02/2013 tarihli Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 31 Mayıs'ta yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bakanlığın yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraz da  mahkemece 2 Temmuz’da yine oy çokluğuyla reddedildi.

Hürriyet'ten Ali Dağlar'nı haberine göre, Bakanlık bu sefer de itirazın incelenmesi için Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme dosyayı inceleyip kararını verecek ve bu karar kesin olacak.

İdare de iptal etmişti

Öte yandan İstanbul 1. İdare Mahkemesi de Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ni 6 Haziran 2013 günü iptal etmişti.

Taksim Yayalaştırma Projesi ile Gezi Parkı'nın ‘Taksim Kışlasına’ çevrilmesinin önünü açan 17.01.2012 tarihli, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan tadilatlarına Şehir Plancıları ve Peyzaj Mimarları ve Mimarlar Odası tarafından 1. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Üç kişilik bilirkişi heyeti, plan tadilatlarının şehircilik, planlama ve koruma ilkelerine aykırı olduğu kanaatine vardı. Karar, Taksim’de yayalaştırma, battı-çıktı, Gezi Parkı ve Topçu Kışlası gibi tüm projeleri kapsıyor.

(bianet)