Göze Çarpanlar

|

Göze Çarpanlar A Göze Çarpanlar

DÜNYA KRİZİ 2008...
Kapitalizmin Dünya KRİZİ (2008...)
İbrahim Okçuoğlu
Ceylan Yayınları
İbrahim Okçuoğlu bu kitabında, 2008 yılında patlak veren ve halen devam etmekte olan ve Türkiye'yi de kapsamı alanına alan kapitalizmin dünya krizini marksist perspektifle analiz ediyor, değerlendiriyor. Yazar, kapitalizmin 2008 dünya krizi ve güncel boyutunun, Marksizmin kriz teorisini bir kez daha doğruladığını kanıtlıyor. Okçuoğlu kitabında, kriz konusundaki burjuva teorilerin eleştirini de yapıyor.
***
SOSYALİZM,
İNSAN, HAYAT
Kutsiye Bozoklar
Akademi Yayınları
Bu coğrafyada zor yetişen kadın sosyalist
önder ve yazarlardan, aynı zamanda daha da az bulunur kadın şairlerden biri olan Kutsiye Bozoklar'ı kaybettik. O sosyalizm kavgasının henüz başındayken polis kurşunuyla tekerlekli sandalyeye mahküm edilmesine boyun eğmedi, bu kez fikirleri ve kalemiyle sosyalizmin genç kuşaklara taşıyıcısı
ve öğretmeni oldu.
**
KARŞI APARTMANDA YAŞAYANLAR
Sedat Erden
Hayal Yayınları
Sedat Erden; “Karşı Apartmanda Yaşayanlar”la başladığı yolculuğunda, öykülerini yollardan oğaltarak, yalın bir dille, bizi bize anlatıyor. Gündelik koşuşturmacanın ince ayrıntılarını atlamadan, kolay anlaşılır kılıyor öykülerinde hayatı. Öğreti çabasına girmiyor; doğruyu bizim bulmamızı istiyor.
Erden; sıradan bir günü, akşamın serinini, akıllı delileri de anlatmayı ihmal etmiyor.
**
Babil’in Nehirleri
Peter Pist’anek
Pupa Yayınları
Sosyalizmin çöktüğü, kapitalizmin azılı hırsız bekçilerinin doğduğu zamanda, 1989'un sonbaharında Bratislava'da ortaya çıkan Rácz ve Babil'in Nehirleri, sadece Slovakya'nın hikâyesini anlatmıyor. Anlatılan, mafyanın, siyasetçilerin, entelektüellerin ve işsiz kalmış gizli polislerin bir araya gelip, Demir Perde ülkelerinde yeni doğmuş “demokrasi”ye hücum etmelerinin de hikâyesi.