Çevirmenler İçin Türkçe Atölyesi

|

Çevirmenler İçin Türkçe Atölyesi A Çevirmenler İçin Türkçe Atölyesi

Gazetemiz yazarlarından Bülent Usta, "Çevirmenler İçin Türkçe Atölyesi" düzenliyor. Çevirmenlerin metinsel üretimlerinde Türkçeyi doğru kullanmalarına yönelik gerekli olan bilgi ve deneyimi kazandırmayı amaçlayan 8 haftalık program 2 Mart’ta başlıyor. Çevbir bünyesinde düzenlenen atölyedeki seminerler, farklı türlerde metinler üzerinde çeviri etkinliği sırasında karşılaşılan zorluklar göz önünde tutularak "Dil Bilinci" ve "Dil Bilgisi" ana başlıkları altında konulardan oluşuyor. Çeviri eyleminin anlam eşdeğerlilikleri aramaktan ibaret olmadığı, çeviri için sadece sözcükler, tümceler, sesbirimlerinin değil, bütün bir dilsel yapının önemli olduğu üzerinde duran bir program aracılığıyla, nitelikli çevirinin imkânlarının araştırılacağı seminerler, sekiz haftalık bir süreyi kapsıyor.
Kaynak-dil ayrımı yok, edebiyat ve sosyal bilimler alanında çeviri yapan bütün çevirmenler veya çevirmen adayları İstanbul Kadıköy’de Çev-Bir Bürosu’na başvurabilirler. Kayıt için adınız, soyadınız ve e-posta adresinizi, kurs ücretini yatırdığınız dekontla birlikte ve "Çevbir Türkçe Atölyesi" başlığıyla bilgi@cevbir.org adresine göndermeniz yeterli.