'Varlık barışı' komisyondan geçti

|

A

'Varlık barışı'nın da yer aldığı ''Torba Kanun'' tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıyla, 'varlık barışı'nın başlangıç tarihi, 22 Nisan'dan 15 Nisan'a çekildi. 

Komisyonda, ''Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'', bazı değişikliklerle kabul edildi.

Gizli tanıkların sosyal güvenlik kapsamına alınmasına ilişkin düzenleme tasarıdan çıkarılırken, kamu üniversite hastanelerinde, kişilerin tercihleri doğrultusunda öğretim üyelerince verilen sağlık hizmetlerinden alınacak ilave ücretler yeniden belirlendi.

Tasarıda yapılan başka bir değişiklikle, 'varlık barışı'nın başlangıç tarihi, 22 Nisan'dan 15 Nisan'a çekildi.