Askerlik ve kayıt sorunları

|

Askerlik ve kayıt sorunları A Askerlik ve kayıt sorunları

BAŞAK T. SEVİLEN

Ülkemizde bulunan yükseköğretim kurumlarına kayıtlı erkek öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca karşılaştığı en önemli sorunların başında askerlik meselesi geliyor.

Bilindiği üzere Türkiye’de 20 yaşına giren her erkek aynı zamanda askerlik çağına da girmiş demektir. Bu durumdaki kişiler, ya askerlik yapmak ya da kanunda yer alan gerekçelerle ertesi yıla tecil ettirmek zorundadır. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu uyarınca öğrenimi devam eden her öğrenci 29 yaşına kadar askerliğini tecil ettirebilir. Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler için ise tecil yaşı sınırı 35 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla 29 yaşını doldurmuş lisans öğrencileri ile 35 yaşını doldurmuş lisansüstü öğrencilerinin askerlik hizmetlerini yapmaları gerekmektedir.

MAĞDURLAR MAHKEMEYE

Yükseköğretim programlarında süre sınırının kaldırılmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından Yükseköğretim Kurumlarına gönderilen bir yazıyla, 29 yaşını dolduran lisans öğrencilerinin ve 35 yaşını dolduran lisansüstü öğrencilerinin kayıtlarının yapılmamasını istemiştir. Böylelikle son iki yıldır çok sayıda öğrenci yaş sınırı nedeniyle kayıt yaptıramayarak mağdur olmuştur. Ne var ki öğrenim hakkına yönelik bu sınırlandırmanın herhangi bir yasal dayanağı olmadığı için bu durumdaki öğrenciler idare mahkemelerine açtıkları davaları kazanarak kayıt yaptırabilmektedir.

İKİNCİ LİSANS


Askerlikle ilgili en sık sorulan bir diğer soru ise bir lisans programının ardından ikinci bir lisans programına kayıt yaptırılıp yaptırılmayacağı konusu. Yukarıda belirtildiği gibi bir öğrencinin öğrenim hakkını kısıtlayan herhangi bir kanun maddesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptırma hakkı kazanan kişi, gerekli evrakları sağladığı takdirde kaydını yaptırabilir. Bununla birlikte, yükseköğretim kurumlarına kayıt sırasında istenene evraklar arasında askerlik durum belgesi de bulunmaktadır.

Kanun uyarınca bir yükseköğretim programını tamamlayan/ayrılan kişiye aynı düzeydeki başka bir yükseköğretim programı için tecil hakkı verilmemektedir. Bununla birlikte kişi mevcut tecili süresince aynı düzeyde bir yükseköğretim programına kayıt yatırıp öğrenimine devam etmesinde sakınca bulunmamaktadır. Dahası aynı anda lisans ve lisansüstü programlara kayıt hakkı bulunduğu için, lisansüstü öğrenime başlayan öğrenci 35 yaşına kadar istediği kadar (önlisans, lisans) yükseköğretim programına kayıt yaptırabilir.