Bu yıl ilk dönem 25 Ocak'ta bitiyor

|

Bu yıl ilk dönem 25 Ocak A Bu yıl ilk dönem 25 Ocak

Yeni düzenlemeler ile 10 Eylül 2007 günü başlayan 2007-2008 eğitim-öğretim yılında ilk dönem 25 Ocak"ta sona eriyor. 2007-2008 eğitim yılında ikinci dönem 11 Şubat 2008"de başlayacak, son ders zili ise 13 Haziran 2008"de çalacak.

SİSTEMDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Bu yıl eğitim-öğretim sisteminde yeni değişiklikler yapıldı. Düzenlemelere göre, öğrencilerin her dersten aldığı notlar yılsonu başarı ortalamasını etkiliyor. Ortaöğretimde geçen yıl başlatılan ıoo"lük not sistemi bu dönem ilköğretim okullarına da uygulanmaya başlandı. Yapılan yeni bir düzenleme neticesinde ilköğretimde sınavlara standart getirildi. Bu dönem uygulanmaya başlayan sistem ile her dersin yazılı sınavlarında en az üç soru sorulacak, görsel sanatlar, beden eğitimi, müzik, teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden her dönemde en az bir kez ortak sınav yapılacak. Geçen yıl 5 ilde pilot uygulaması yapılan "Medya Okuryazarlığı" dersi de bu yıl 6, 7 ve 8"inci sınıflarda seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı. Ayrıca bu yıl başlatılan uygulama ile dördüncü sınıfından başlamak üzere karnelerde, öğrencilerin önceki sınıflardaki notlarının yılsonu ortalaması görülecek.

Bu yılın en önemli özelliklerinden biri de; MEB"in 2004"te genel liselerin eğitiminin 4 yıla çıkarması nedeniyle genel liselerin mezun vermeyecek olması. Bu yıl sadece Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Anadolu Teknik Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liseleri mezun verecek.