Kemal İnal’ın “TÖS’ten Eğitim Sen’e değişen ne?” başlıklı yazısına yanıt

|

 Kemal İnal’ın “TÖS’ten Eğitim Sen’e değişen ne?” başlıklı yazısına yanıt A  Kemal İnal’ın “TÖS’ten Eğitim Sen’e değişen ne?” başlıklı yazısına yanıt

TÖS’ün ulusalcı, anti-emperyalist ve emekten yana bir sendika olduğu ve bu sendikanın bu temelde yaptıkları konusunda düşünülenler genellikle doğrudur.
Ancak TÖS’ün, sosyalizme doğru belirgin bir kimlik sergileyememiş olduğunun nedenleri açıklanmadan; Türkiye’nin toplumsal-siyasal tarihinde saygın bir yeri bulunan TÖS’ün, iyi niyetle de olsa neredeyse bir “günah keçisi” düzeyine indirgendiği izleniminin yaratılması, kendisini BirGün’deki yazılarını merakla izlediğim değerli düşünür ve yazarımıza yakışmıyor.
TÖS olgusu bilimsel bir titizlikle incelenmeden, örneğin 1965-1971 aralığının Türkiye ve Dünya koşullarına yeterince eğilemeden ve hele iç dinamikleri ve bu dinamiklerle birlikte nereden nereye doğru evrilmeye yüz tuttuğu görülemeden; bu evrilmenin 12 Mart öncesinde hangi aşamada olduğu ve niçin, nasıl sekteye uğradığı incelenemeden TÖS’ün nesnel varlığını anlamanın olanağı yoktur.
Değerli biliminsanlarımızdan Kemal İnal’a saygılarımla…
TÖS ve EĞİT-DER’in Eski Genel Başkanlarından
Feyzullah Ertuğrul