ÖSYM, YGS İçin Tanıtım Filmi Hazırladı

|

ÖSYM, YGS  İçin Tanıtım Filmi Hazırladı A ÖSYM, YGS  İçin Tanıtım Filmi Hazırladı

ÖSYM, 11 Nisan’da yapılacak YGS sınavı öncesinde, 2010 ÖSYS’deki sistem değişikliği nedeniyle uygulama değişiklikleri olan YGS, LYS sınavları ile diğer sınavlarda görev alan sınav görevlileri ve adaylar için tanıtım filmi hazırladı. YGS öğrencileri ve görevlileri, bu tanıtım filmini http://tanitim.osym.gov.tr adresinden izleyebilecek ve bilgisayarına kaydedebilecek.
ÖSYM, YGS’ye girecek adayları, internet sitesinde yayınladığı bu sınav eğitim programını, dikkatle izlemeleri ve izlemeyenlere de tavsiye etmeleri konusunda uyardı.
ÖSYM, adayın sınavın uygulanmasıyla ilgili bütün bilgileri sınav kılavuzunda bulabileceği veya ÖSYM’nin internet sayfasından takip edebileceğini de belirtti. Tanıtım filminde adaylara belgelerinin posta yoluyla sınavdan bir hafta önce ellerinde olacak şekilde gönderildiği belirtilerek, şu uyarılar yapıldı:

SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ

Sınava gireceği bina, salon ve oturacağı sıra numarasının yazılı olduğu sınava giriş belgesi, kendisine ulaşmayan veya belgesini kaybeden aday, sınavın yapılacağı hafta içinde belgesini ÖSYM sınav merkezi yöneticiliklerinden yeniden çıkarmalıdır.
Belge, kimlik kontrolleri yapılarak adayın kendisine veya birinci derece yakınına ücret karşılığında elden verilir. Sınav giriş ve kimlik belgesinin aslı yanında bulunmayan aday kesinlikle sınava alınmaz.
Sağlık kurulu raporları ÖSYM’ye ulaşan ve kabul edilen engelli adayın sınava giriş ve kimlik belgelerinde ayrıca engelli salonu ibaresi yazılır.

SINAVDA NELER BULUNDURULMALI?

Aday sınavdan önceki gün sınava gireceği okula gitmeli, bu gidişte sınav binasına ulaştığı süreyi hesaplamalıdır. Sınav günü yaşanabilecek olası aksilikleri gözlemleyerek tedbirli olmalıdır.
Aday, son 6 ay içinde çekilmiş bir fotoğrafını sınava giriş ve kimlik belgesiyle fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini, en az iki adet koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalemi, yumuşak leke bırakmayan kaliteli bir silgiyi ve kalemtraşı önceden hazırlamalı, sınav sabahı kolay ulaşabileceği bir yerde bulundurmalıdır.
Aday sınava yardımcı araç gereçler ve aygıt götürmemelidir. Ayrıca haberleşme cihazları ve her türlü cihaz kapalı konumda olsa dahi kesinlikle sınav salonlarına sokulmaz. Bunlardan herhangi biriyle sınava girdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.

KILIK KIYAFET UYARISI

Aday sınav günü kılıf kıyafetini ilgili mevzuata uygun giyinmiş olarak, sınavın başlamasından en az bir saat önce sınav binasının önünde olacak şekilde evden çıkmalıdır. Kılık kıyafeti mevzuata uygun olmayanlar sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılır.
Sınav binasına ve salonlarına alma işlemleri sınavdan 45 dakika önce sınava giriş ve kimlik belgesiyle özel kimlik belgesi kontrolü yapılarak başlar. Aday salon sıra numarasına göre yerine oturduktan sonra bu belgeleri salon başkanı ve gözetmenlerin rahatça görüp kontrol edebileceği şekilde sıra üzerine koymalıdır. Görevlilerin uyarısıyla zorunlu ihtiyaçlar sınav başlamadan giderilmelidir.

CEVAP KAĞIDI UYARILARI

Adayın kendi adına düzenlenen cevap kağıtları salon görevlileri tarafından dağıtıldıktan sonra aday, cevap kağıdı üzerindeki ad, soyad ve TC kimlik numarasını kontrol etmelidir. Cevap kağıdı üzerinde adayın doldurması gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar kurşun kalemle dikkatlice doldurulmalıdır. Sınav süresince cevap kağıdının yıpranmamasına özen gösterilmelidir.

SORU KİTAPÇIĞI UYARILARI

Sınav başlamadan önce soru kitapçıkları açılmamalıdır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra kitapçığın sayfaları hızlı bir şekilde kontrol edilmeli, eksik sayfa, basım hatası gibi durumlar derhal salon başkanına iletilmelidir.
Aday kitapçıkların üzerinde gerekli bilgileri yazmalı, soru kitapçığı türünü cevap kağıdında bulunan ilgili alana işaretlemelidir. Salon başkanı , kitapçık türünün doğru işaretlenip işaretlenmediğini kontrol edecek ve paraflayacaktır. Sınav başlamadan, soru kitapçığının üzerindeki sınavda uygulanması gereken kurallar ve diğer bilgiler dikkatle okunmalıdır.

-“SINAV BAŞLAMIŞTIR” UYARISI-

Sınavın başladığını salon görevlisi yüksek sesle ‘sınav başlamıştır’ diye duyurur. Aday bundan sonra görevliler ile konuşmamalı, sorular ile ilgili soru sorulmamalıdır. Tek soru kitapçığı dağıtılan sınavlarda adayın sınavın ilk yarısından önce ve son 15 dakikası içinde sınavı terk etmesine izin verilmez.

LYS UYARILARI

Birden fazla testin ayrı soru kitapçığı ile ayrı sürelerde uygulandığı sınavlarda, cevaplama süresi biten testin soru kitapçıkları toplandıktan sonra görevli, salondan çıkmak isteyen olup olmadığını sorar. İsteyen adayın sınavı terk etmesine izin verildikten sonra bir sonraki testin soru kitapçığı dağıtılır. Aday bundan sonra sınava devam edecekse, bu işlemlerin yapılmasını arkasına yaslanarak tamamlanmasını beklemelidir.
Bir testin süresi bitip bu teste ait soru kitapçığının toplanması, ve diğer teste ait soru kitapçığının dağıtılması esnasında ara verilmez. Bir sonraki teste ait soru kitapçığı dağıtıldığında, verilen soru kitapçığı türü, bir önceki teste ait soru kitapçığı türü ile aynı olmalıdır. Aday daha önce verilen soru kitapçığı türü ile aynı tür soru kitapçığının kendisine verilip verilmediğini kontrol etmelidir.
Bu tür sınavlarda, adaylar sınav salonunu ilk testin bitiminden önce ve sınav oturumunun son 15 dakikası içinde terk edemez, salonu terk eden aday hiçbir şekilde sınav salonuna tekrar alınmaz.

SINAVDA SORU ÇÖZÜMÜ UYARILARI

Sınav sırasında yapılacak işlemler için soru kitapçığı üzerindeki boş alanlar kullanılabilir. Soru kitapçığındaki bütün sorular, çoktan seçmeli tipte sorulardır. Her soru için 5 farklı seçenek verilmiştir. Bunlardan yalnızca biri doğru seçenektir. Aday her sorunun doğru cevabını bularak, cevap yerinin dışına taşırmadan tam olarak karalayıp doldurmalıdır.
Soru kitapçığına işlenen cevaplar işleme alınmaz. Bir soru için birden çok cevap işaretlenirse, o cevap yanlış sayılır.
Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için bir önceki işaretin dikkatle ve iz kalmayacak şekilde silinmesi gerekir.
Cevap kağıdını değerlendiren optik okuyucu iyi silinmemiş işareti de okuyabilir.

KOPYA UYARISI

Aday sınava kopya çekme girişiminde bulunmamalıdır. Aday kendisiden kopya çekilmesini engellemek için sınav kağıdını başkasına göstermemelidir.
Sınav tutanağı ya da ÖSYM temsilcisi raporu ile sınav kurallarına uymadığı bildirilen ya da bilgisayar ortamında yapılan taramalarda ikili ya da toplu olarak birbirinden yararlandıkları tespit edilen adayların sınav sonuçları kısmen yada tümüyle iptal edilir.

SINAV BİTİŞ UYARILARI

Sınavın bitimine ne kadar kaldığı görevliler tarafından hatırlatılır. Ancak adayın da saatini kontrol etmesi yararına olacaktır. Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu halde sınava alınan, veya sınav kurallarına uymadığı halde, sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayın sınavı ÖSYM’ce geçersiz sayılır.

Adayın tüm sınavlarda son 15 dakika içinde dışarı çıkması kurallara aykırıdır.
Sınav süresi tamamlandıktan sonra her adayın kullandığı soru kitapçığı ile cevap kağıdı salondaki görevlilerce toplanır.
Bu sırada aday yerinden kalkmamalı, tüm belgelerinin eksiksiz bir şekilde toplandığından emin olmalıdır. Belgeler toplandıktan sonra aday salondan çıkabilir.
İsteyen aday, salon görevlilerinin cevap kağıtlarını sınav evrakı poşetlerine koymalarını izleyebilir. (ANKA)