Üniversitelere de neoliberal düzen!

|

Üniversitelere de neoliberal düzen! A Üniversitelere de neoliberal düzen!

YÖK Başkanı Özcan, "Son gelişmeler bize sadece devlet bütçesinden aldığımız finansmanla üniversiteleri çok başarılı bir şekilde götüremeyeceğimizi göstermiştir" diyerek üniversitelerdeki piyasacı sürecin hızlanacağının sinyalini verdi

Avrupa Üniversiteler Birliği(EUA)'nin girişimi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) koordinasyonu ve Ankara, İstanbul Teknik, Kocaeli Üniversiteleri'nin ortaklığı ile 'Tam Maliyetlendirme Türkiye Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, üniversitelerdeki piyasacı dönüşümün hızlanması gerektiğini kaydetti.
Çalıştayın açılışında konuşan YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, üniversitelerin hem Türkiye hem de dünyada ciddi değişimlerle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Özellikle iki unsurun üniversiteleri değişime zorladığını belirten Özcan, "Bunlardan bir tanesi küreselleşme, diğeri de bilgi temelli ekonomiye geçiştir" diye konuştu. Özcan, bu iki süreç yüzünden üniversitelerin 'belki biraz fazla akademik olan vurgularına' tekrar bakmak, değerlendirmek ve bazı değişiklikler yapmak zorunda olduklarını kaydetti.

Son yıllarda yükseköğretime olan talebin çok fazla arttığına işaret eden Özcan, şöyle devam etti: "Bu yığınlaşmanın sonucu çok farklı türde ve farklı amaçlara hizmet eden üniversiteler görmekteyiz. İkinci bir durum, artık üniversitelerin akademik yeterlilikler dışında, mesleki yeterliliklere de önem vermesi zaruretidir. Bunun için üniversiteler bugün iş kollarında piyasanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip öğrenciler yetiştirmek zorundadır."

Üniversitelerden içinde bulundukları toplumla bağlar geliştirmesinin beklendiğine söyleyen Özcan, "Artık üniversitelerimiz, içinde bulundukları toplumun ihtiyaçlarına, ekonomisinin ihtiyaçlarına uzak kalamazlar. Eğer varsak bu ihtiyaçlara cevap verebildiğimiz ölçüde varız. Bizden beklenen ülkenin ekonomisine yapabildiğimiz ölçüde katkıda bulunmaktır" diye konuştu.

Üniversiteler ile ilgili meselelerin sadece yükseköğretim politikaları başlığı altında tartışılmadığın vurgulayan Özcan; mali politikalar, ekonomik kalkınma gibi çok daha geniş kavramlar içinde ele alındığını aktardı.
Özcan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün bu değişimler, üniversitelerin karşılaştıkları güçlükler, yeni roller, üniversitelerin finansmanı ile ilgili soruları ön plana çıkartıyor. Bu kadar talep beklenen bir kurumun finansmanı nasıl olacaktır? Sadece devletten elde edilen gelirlerle mi üniversitelerimizi idare ettireceğiz, yoksa başka çözümler de aramak mı zorundayız? Son gelişmeler bize sadece devlet bütçesinden aldığımız finansmanla üniversiteleri çok başarılı bir şekilde götüremeyeceğimizi göstermiştir."

'İŞBİRLİĞİ GÖRMEK İSTEDİĞİM SEVİYEDE DEĞİL'
Türkiye'de sektörle üniversiteler arasındaki işbirliğinin hiçbir zaman görmek istediği seviyeye gelemediğini dile getiren Özcan, "Ama yine de adımlar atılıyor." dedi.

Türkiye'deki araştırma – geliştirme faaliyetlerinin yüzde 62'sinin üniversiteler tarafından yapıldığını kaydeden Özcan, bu faaliyetlere ayrılan kaynakların artırılması gerektiğini dile getirdi. Özcan, son yıllarda özel sektörün araştırma-geliştirme faaliyetlerine devletten fazla harcama yaptığını söyledi.