Akademisyenler AYAKTA

|

Akademisyenler AYAKTA A Akademisyenler AYAKTA

BURCU CANSU/BİRGÜN
 
Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda akademisyen Ankara’ya gelerek, üniversitelerde artan saldırılara karşı “Üniversitelerde piyasacılığa, baskıya, gericiliğe Hayır!” başlıklı yürüyüş gerçekleştirdi. 
 
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünden Sakarya Meydanına doğru yürüyüşe geçen akademisyenler ve öğrenciler sık sık "AKP Elini Üniversiteden Çek!", "Sermayeye Teslim Olmayacağız!", "YÖK'süz Üniversite, AKP'siz Türkiye” sloganları attı.
 
Eyleme Geniş Katılım
Eyleme Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği. Başka Hacettepe Yok İnisiyatifi, Isparta Öğretim Üyeleri Derneği, Mülkiyeliler Birliği Derneği, ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, Trakya Üniversite Öğretim Elemanları Derneği, Üniversite Konseyleri Derneği ve Van Üniversite Öğretim Elemanları Derneği’nin yanı sıra Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız, KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul ve Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık katıldı.  
 
Yürüyüşe destekleyen kurumlar olarak “Ankara Tabip Odası, DİSK Sosyal-İş Ankara Şube, İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Tabip Odası, İTÜ Asistan Dayanışması, İzmir Tabip Odası, ODTÜ Asistan Dayanışması, SES Genel Merkez, ÜNİVDER, TMMOB, Türk Hemşireler Derneği, Türk Tabipler Birliği, Ankara Barosu ve DİSK Dev Sağlık-İş” de katılım gösterdi. 
 
Yeni YÖK Yasa Taslağı ile Özelleştirmenin Üstü Örtülmek İsteniyor!
Sakarya Caddesi’nde basın açıklamaları yapıldı. Akademisyenler adına açıklamayı yapan Üniversite Konseyleri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Nalçacı, “Son bir yıl boyunca öğretim üyelerine, üniversite emekçilerine ve öğrencilere uygulanan baskı ve yıldırma politikaları üniversitelerde gericilikle birlikte çığ gibi büyüdü. Yeni YÖK Yasa Taslağı ise gericiliğin örttüğü özelleştirme, üniversiteleri doğrudan sermayeye bağlama, akademisyenlerin iş güvencesi ve akademik özerkliğini yok etme planlarını dışa vurdu. ODTÜ'de yaşananlar AKP'nin YÖK'de dahil olmak üzere onca gücü ele geçirmesine rağmen üniversitelerdeki direnci kıramadığını gösterdi. ODTÜ'yü kınayan bir metne emirle imza atan rektörler akademi adına yüzümüzü kızartırken, ODTÜ ile birlikte ayağa kalkan tüm akademisyen ve öğrenciler geleceğe ve ülkeye olan inancımızı tazelediler” şeklinde konuştu. 
 
Nalçacı, Yeni YÖK Yasa Taslağı Meclise sunulursa, akademisyenlerin Meclis önüne yürüyeceğini söyledi. 
 
Mücadelemize Devam Edeceğiz!
Türkiye genelinden katılan akademisyenler, öğrenciler ve destekleyen kurum ve kuruluşlar adına okunan ortak metni ise, Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ebru Aylar okudu. Aylar, “Üniversite eğitimi her düzeyde parasız olmalıdır. Üniversiteler, sundukları eğitimden herkesin eşit yararlanabileceği kurumlar olmalıdır. Üniversitelerde piyasacılığa, baskıya ve gericiliğe hayır diyoruz. Bilim ancak özgür bir ortamda yapılır. AKP döneminde üniversitelere bilim değil, dogmalar rehberlik etsin istenir hale geldi. Üniversiteleri piyasaya teslim ederken başına da patronlar dikilmek isteniyor.  Öğretim elemanları ve öğrenciler ağır baskı ortamında susturulmaya çalışılıyor. Bizler mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
 
Sakarya Meydanı’nda basın açıklaması ve halka bildiri dağıtılmasıyla son buldu.