YÖK, yasa taslağını MEB’e sundu

|

YÖK, yasa taslağını MEB’e sundu A YÖK, yasa taslağını MEB’e sundu

YÖK, akademi bileşenlerinin karşı olduğu Yükseköğretim yasa taslağını dün Milli Eğitim Bakanlığı'na sundu. 12 Eylül sonrası çıkan 2547 sayılı YÖK kanunun değiştirecek yasa taslağı, eskisinden daha merkeziyetçi olduğu nedeniyle eleştirilmişti.
 
Taslak, "Çeşitlilik", "Kurumsal özerklik ve hesap verebilirlik", "Performans değerlendirmesi" ve "Rekabet",  "Mali esneklik ve çok kaynaklı gelir yapısı, kalite güvencesi" olmak üzere beş temel ilkeye dayanıyor.
 
Taslağa göre devlet üniversiteleri kurumsallaşmış ve kurumsallaşmakta olan üniversiteler olarak ikiye ayrılacak. Kurumsallaşmış üniversiteler vergi rekortmenleri ve Bakanlar Kurulu tarafından atananların bulunduğu bir Üniversite Konseyi tarafından yönetilecek. Kurumsallaşmakta olan üniversitelere ise rektör doğrudan YÖK tarafından atanacak. Akademisyenlerin performans puanları hesaplanacak.
 
Akademi bileşenleri bu taslağı üniversiteleri şirketleştirdiği; öğrencileri müşteri haline getirdiği; akademik özgürlüğü engellediği ve üniversite emekçilerini iş güvencesinden mahrum bıraktığı gerekçeleriyle eleştiriyor.
 
Taslak metin daha sonra Bakanlar Kurulu'na gönderilecek. 

(bianet)