Pomakça ölmesin, yaşasın anadilimiz!

|

 Pomakça ölmesin, yaşasın anadilimiz! A  Pomakça ölmesin, yaşasın anadilimiz!

Bilindiği gibi 21 Şubat Dünya Anadili Günü’ydü... Günümüzde kaybolmuş veya kaybolmaya yakın dillere dikkat çekmek amacıyla, UNESCO Genel Kurulu 1999 yılında aldığı bir kararla 21 Şubat’ı Uluslararası Anadili Günü ilan etti. Bu kapsamda, Pomak halkının bireyleri olarak bizler de anadilimize dikkat çekmek amacıyla, 21 Şubat’ta burada bir araya gelmiş bulunmaktayız.


Anadil, insanın rengidir. Sesini renginden alır insan, kültürünü diliyle yaşatır. Tarihini gelecek kuşaklara aktarır. Anadilimizdir bizi geçmişimize bağlayan. Geçmişiyle bağlarını yitiren toplumlar ise maalesef hafızalarını da yitirirler. Bizler hafızamızı yitirmek istemiyoruz. UNESCO’nun da dikkat çektiği üzere, Pomakçanın gelecek yıllarda kaybolan diller sınıfına dahil olmasını istemiyoruz.


UNESCO'nun verilerine göre Türkiye’de var olan 3 dil artık kaybolmuş durumda. 15 dil ise bu sorunla yüz yüze gelmiş durumdadır. Bu 15 dilin içinde elbette Pomakça da var. Bizler gelecekte Pomakçanın da kaybolmuş diller sınıfına dahil olmasını istemiyoruz. Bu amaçla dilimize dikkat çekiyor, kamuoyunu bilgilendiriyoruz.


Ancak geçmişte olduğu gibi, günümüzde de diller üzerindeki baskı çok yönlü gelişmektedir. Bilindiği gibi, 19. yüzyıldan günümüze devrolunan ulus devlet inşası, asimilasyoncu politikalarla anadillerin üzerinde hep bir baskı oluşturdu. Tek dilin, tek dinin, tek kültürün yüceltilmesi üzerine kurulu bu sistemle varılan sonuca göre, önümüzdeki yüzyılda 5000-6700 kadar dilden en az yarısı, belki de çoğu ortadan kalkmış olacak. Çağımızda ise anadiller üzerindeki en büyük baskılardan biri de küreselleşmedir. Liberal demokrasinin ve serbest piyasanın şekillendirdiği küresel yeni dünyada, anadiller artık geçmişe oranla çok daha büyük tehlike altındadır. Farkına varmaz, sahip çıkmazsak milyonlarca rengimizi kaybedeceğiz.
Evet, ne yazık ki kaybolmaya yüz tutmuş renklerden biri de Pomakçadır. Pomakça, antik bir Slav dilidir. Kendine özgü grameri ve yapısıyla özgün bir dildir. Dünyanın çeşitli ülkelerine yerleşmiş Pomakların dağınık yapısı itibariyle her ne kadar kendi içinde de lehçelere ayrılmış olsa da Pomakça, halen milyonlarca insanın anadilidir. Fakat yukarıda sayılan etkenler doğrultusunda, günümüzde bu oran hızla azalmaktadır. Bu nedenle Pomakçaya dikkat çekiyor, bu konudaki hassasiyetimizi ifade etmek istiyoruz.


Her dil bir kültürdür. Farklı dilleri kendi içlerinde barındıran, yaşatan ülkeler de bu kültürel zenginliğin kaynağıdır. Ne yazık ki ülkemizde bu kültürel zenginliğin değeri hiçbir zaman bilinmedi, bugün de aynı hoyratlık çeşitli araçlarla sürdürülmektedir.
Bizler anadilimizin öneminin farkında olan bireyler olarak, kültürümüzün yok olmasına izin vermeyeceğiz. Pomakçayı salt bir dil olarak değil bir yaşam biçimi olarak da görüyoruz. Kendine özgü gelenekleri, kültürü olan bir yaşam biçimidir Pomakça.


ÇAĞRIMIZDIR!

Pomakçanın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması elbette büyük oranda Pomak halkının dilini yaşatmadaki kararlılığına bağlıdır, ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl uygulamaya koyduğu yeni yönetmeliğe göre, ilköğretimde 10 ve üzeri öğrenci talep ederse Pomakça da seçmeli ders olarak okutabilecek. Önümüzdeki eğitim öğrenim döneminde Pomak halkı olarak bu taleplerimizi dile getirmeli, çocuklarımızın Pomakça eğitimi için ısrar etmeliyiz. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da talebimiz, Pomakça öğrenimi için öğretmen bulunması ve önümüzdeki yıl eğitim için altyapının oluşturulmasıdır. Üniversitelerde de Pomakçayla ilgili bölümler açılmalı, bu konudaki akademik çalışmalar teşvik edilmelidir.
Bizler, yok olmaya yüz tutmuş bir dil olarak Pomakçayı hayatının her alanına yaymak konusundaki kararlığımızı bir kez daha ifade ediyor, bu vesileyle tüm halkların “Dünya Anadili Günü”nü kutluyoruz.
Yaşasın Anadilimiz!
POMAK KÜLTÜR DERNEĞİ - POMAK - ESKİŞEHİR