Kamu sağlık kurumlarından T.C. ibaresini kaldırtan ‘Serbest Piyasa Düzeni’dir!

|

 Kamu sağlık kurumlarından T.C. ibaresini kaldırtan ‘Serbest Piyasa Düzeni’dir! A  Kamu sağlık kurumlarından T.C. ibaresini kaldırtan ‘Serbest Piyasa Düzeni’dir!

Kamu sağlık kurum tabelalarındaki T.C ibaresinin kaldırılması tartışmaları Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’nun kimliğine kadar uzandı. Oysa dış tabelaların düzenlenmesine ilişkin yazı ne bugün yayımlandı, ne de tabelaları değiştiren Sağlık Bakanı  Mehmet Müezzinoğludur. Tabelalardaki değişiklik kamu sağlık hizmetlerinin piyasaya açılması ile oluşturulan yeni kamu işletmeciliği anlayışının sonucudur. Bu anlayış Sağlık Bakanlığının artık kürek çekme yerine dümen tutma, hizmet sunumu yerine hizmeti sunma yetkisi verme, sağlık hizmet sunumunda müşteri odaklı girişimci ve piyasa yönelimli olma ve  özel sektör yönetim tekniklerinin uygulaması  ile başlamış ve yaygınlaşmıştır.  Konuya ilişkin tartışmaları kamuoyunda yaparken bilgileri, soruları ve gerçekleri biraz sadeleştirelim...

»Dış tabelaların yeniden düzenlenmesi ile ilgili yazılar ne zaman yayımlanmış ve uygulamasına başlamıştır?
 Temel sağlık hizmetlerinin 13.01.3012 tarihli  Aile Sağlığı Merkezleri tabelaları ile Aile Hekimliği kaşeleri yazısı, Birinci basamak sağlık kurumları daire başkanlığının 25.09.2012 ve 08.10.2012 tarihli tanıtıcı bayrak ve tabelalar yazılarının yayımlanması ile uygulamaya başlanmıştır. Dış tabela değişikliği konusundaki yazılar ve konuya ilişkin uygulamalar yeni olmayıp yaklaşık bir yıl önce Aile Sağlığı Merkezlerinde başlatılmıştır.

»Uygulamaya  öncelikle Aile Sağlık Merkezlerinde başlama nedeni ?
 ASM lerde, AH ve ASE ları Türkiye Halk Sağlığı kurumu ile hizmet sözleşmesi karşılığında, ATT, tıbbi sekreter,görevliler ise istihdam büroları ile yapılan hizmet alımı sözleşmesi ile çalışmaktadırlar.  Aile Sağlığı Merkezleri hizmet sözleşmesi karşılığında hizmet veren küçük işletmelerdir. İşletmelerin  tabelaları sözleşme yaptığı kuruma bağlı olarak değiştirilir.

»Devlet Hastanelerindeki “T.C” Sağlık Bakanlığı” ibareli tabelalar neden değiştirilmektedir?
2 Kasım 2011 tarihinde çıkarılan 663 sayılı KHK ile devlet hastaneleri kamu hastane birliklerine, birliklerde Türkiye Kamu Hastane kurumuna bağlanmıştır. Artık hastaneler Sağlık Bakanlığına bağlı değildir. Sağlık Bakanlığının sadece denetleme ve düzenleme görevi  vardır. Devlet hastaneleri piyasanın kurallarına göre işleyen, CEO’lar tarafından yönetilen, kar etme hedefi olan anonim şirketlere dönüştürülmüştür.
Sonuç  olarak; Devletin yeniden inşa süreci tamamlanırken, küresel sermaye örgütleri (IMF-DB-DTÖ) tarafından uygulatılan sağlık politikaları sonucu kamu sağlık kurumları piyasaya açılarak  sağlık hizmetlerinin piyasa kuralları çerçevesinde sunulmasını sağlama çalışmaları devam etmektedir.
Kamu sağlık hizmetlerinin piyasaya açılması ile sağlık ocakları kapatılıp yerine aile hekimliği işletmeleri getirilmiş, devlet hastaneleri ise anonim şirket hastanelerine dönüştürülerek CEO’lar tarafından yönetilmeye başlanmıştır.  Hastalar ise müşteriye dönüştürülerek  işletmenin kazanç malzemesi haline getirilmiştir.  Çalışma yaşamı ise güvencesizleştirilerek  Sağlık Bakanlığı  taşeron bakanlığa dönüştürülmüştür.  Bu kadarı da yetmez ama demeyin yakın bir zamanda devrik Sağlık Bakanı  Akdağ’ ın kendi deyimiyle uluslar arası sermayeyi  kaçırtmamak ve onlara hizmet etmek için Meclis’te çıkardıkları kamu özel ortaklığı yasası ile başbakanın 9 yıllık hayali gerçek olmaktadır; uluslar arası konsorsiyumların yapacağı ve işleteceği, devletin de içinde 25 yıllığına kiracı olacağı entegre sağlık kampus uygulamaları yargı kararına rağmen uygulanmaya konulmaktadır.

ONUN CUMHURİYETİ PARADIR!
İşletmeler , anonim şirketler  ve uluslar arası konsorsiyumlar  kazançlarını çoğaltmak için  gelirlerini arttırmaya, giderlerini ise azaltmaya çalışırlar.  Gelirler için müşteri memnuniyeti ve buna bağlı olarak sayıların artması önemlidir.  Kamu sağlık kurumlarının dış tabelalarındaki TC ibaresini ne Müezzinoğlu ne de Müezzinoğlu’nun kimliği kaldırtmıştır. Tabelalardaki değişiklik AKP hükümetinin uyguladığı  sağlık politikaları sonucu  serbest piyasa kuralları çerçevesinde kaldırılmıştır.
    Unutmayın, serbest  piyasa  düzeninde , piyasa kuralları çerçevesinde işletmelerin  ve anonim şirketlerin “ Cumhuriyeti”  kazançtır, paradır, kârdır.

DR. ERGÜN DEMİR
DR. GÜRAY KILIÇ