'Milletvekillerine hiçbir imtiyaza evet demedik'

|

A

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, milletvekillerine hiçbir imtiyaza 'evet' demeyeceklerini ancak bu düzenlemenin milletvekili haklarının bir yasada toplanması olduğunu söyledi. Bağımsız İstanbul Milletvekili Levent Tüzel ise milletvekilliğinin kalıcı bir meslek olarak görmediğini belirterek, "Kişi olarak kabul edilebilir bulmuyorum" dedi.

BDP'li Tuncel ve Bağımsız milletvekili Tüzel TBMM'de ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Tuncel, cezaevlerinde hasta tutuklu ve hükümlü sorunlarının devam ettiğini, bununla ilgili yasa bulunmasına rağmen bürokratik engeller nedeniyle yararlanan sayısının çok az olduğunu belirtti.. Türkiye'deki cezaevlerinde şu anda 411 ağır hasta ve tutuklu bulunduğunu, bunlardan 230'unun ölümle karşı karşıya olduğunu ifade eden Tuncel, Adalet Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

Bir soru üzerine Milletvekillerinin özlük haklarına ilişkin teklifini değerlendiren Tuncel, milletvekillerine hiçbir imtiyaza "evet" demeyeceklerini ancak bunun milletvekillerinin haklarının bir yasada toplanması olduğunu savundu.

Yoksulluğun, açlığın yoğun olduğu bir Türkiye'de toplum vicdanını yaralamayacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Tuncel, "Bir ayrıcalıktan ziyade bunu bir yasada toplamak ve mevcut olanın dışında yeni bir hak tanımadan bunu yapmak daha sağlıklı olur" dedi.

Teklif çerçevesinde Salman Kurtulan, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'a da kırmızı pasaport verileceği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Tuncel, şöyle devam etti:
"Hiçbir zaman milletvekillerinin haklarından, ayrıcalıklarından faydalanalım diye bir şey olmadı, olamaz. Önemli olan halkımızın özgürlük hak eşitlik talebini nasıl dile getirebiliriz. Bizim hiçbir değerlendirmemiz halkımızın duygularını rencide edecek zarar verecek noktada olamayacaktır. Geri çekilme dönemi oluyor. Belki demokratikleşme olur. Geri çekilenler geri döner Salman bey de geri döndüğünde bu ülkenin eşit yurttaşı olur ve bütün haklardan herkes, her yurttaş gibi faydalanır umuyoruz. Böyle bir durum olur. Zaten yıllarca Kürtler faydalanmasın diye o kadar özel yasa çıkarıldı ki. Bence artık bu fobiden kurtulmak gerekir. yapacaksak 75 milyona bir şey yapmamız lazım."

Tüzel, ise kanun teklifini kabul edilebilir bulmadığını belirterek şunları söyledi:
"Bu konuyla ilgili tepkileri haklı buluyorum. Milletvekilliğinin kalıcı bir meslek olarak görmüyorum. Teklif mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Kişi olarak kabul edilebilir bulmuyorum. Hem bu emeklilik düzenlemelerinde olsun hem de trafikti, pasaporttu, sağlık yardımlarıydı. Milyonlarca emekçinin hali ortadayken milletvekillerinin bunların hizmetinde bir çalışma yapması gerekirken, tamamen kendileri için bir yasama faaliyeti içerisinde gösteren düzenlemeler, bugünün ihtiyaçlarına denk düşmemektedir. Plan Bütçe Komisyonu'nda bunlara dikkat çekeceğiz. Ben kişi olarak doğru bulmuyorum."

Çiçek: Yasa milletvekili özlük yasası değil

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, milletvekillerinin bazı haklarına yönelik yapılan çalışmaya ilişkin, "Bu getirilen yasa milletvekili özlük yasası değil" dedi.

Bir gazetecinin, "milletvekillerinin özlük haklarına yönelik yapılması planlanan çalışmaya" ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Çiçek, düzenlemenin dört siyasi parti grup başkanvekilinin imzasıyla hazırlanan bir teklif olduğunu kaydetti.

Çiçek, şöyle konuştu:

"Bu getirilen yasa milletvekili özlük yasası değil, maaş artışıyla ilgili bir yanı yok. Sadece değişik kanunlarda ya da fiilen uygulamada olan hususların tek bir kanunun çatısı altında toplanmasından ibarettir. Meseleye böyle bakarsanız değerlendirme farklı olur, bir kıyak geçiliyor tarzında yapmak isterseniz, her kanun metninde bir şey bulabilirsiniz. Bu getirilen teklifle kamuda görevli bir müsteşarın, bir genel müdürün, bir valinin veya bir başka makam sahibinin, sahip olduğu hakların ötesinde bir şey bu teklifle benim bildiğim gelir durumu yok. Zaten bunlar ya fiilen ya da başkaca kanunların içerisine sıkıştırılmış vaziyetteyken milletvekilliğinin ne olduğunun, hangi statüde olduğunun bir defaya mahsus belirlenmesinden ibarettir."

Eski ve yeni milletvekillerinin törenlerde yaşadığı protokol sorunlarından örnek veren Çiçek, şunları söyledi:
"Onun için bütün bu karmaşayı, kargaşayı ortadan kaldıracak bir statü yasasına gerçekten ihtiyaç var. Meseleye böyle bakarsanız o zaman değerlendirme çok farklı olacaktır. Halbuki kamuoyuna takdim edilen şekliyle özlük hakları artıyor, maaşları artıyor tarzında bir şey var. Sağlık harcamalarıyla ilgili bir değerlendirmemiz var. Yüksek yargıdaki kişiler hangi usule tabi ise valiler, müsteşarlar hangi usule tabi ise harcamaları nereye kadar yapılıyorsa, bir daire başkanı hangi statüde tedavi ediliyorsa milletvekili de o statüde zaten tedavi ediliyor. Bunun bu kanun çatısı altında birleştirilmesinden ibarettir.  Vatandaşı bilgilendirmek lazım, aksi takdirde manşetlik konular çıkıyor."