ÖDP: Direniş, yeniden kuruluşun dinamiğidir

|

ÖDP: Direniş, yeniden kuruluşun dinamiğidir A ÖDP: Direniş, yeniden kuruluşun dinamiğidir

ÖDP, yayınladığı bir metinle Haziran Direnişi'ni değerlendirdi. Direniş doğrultusunda çalıştaylar yapacak olan ÖDP, yayınladığı metinde, direnişin açığa çıkardığı yeni toplumun işaretlerinin Türkiye'nin yeniden kuruluşunun dinamiği olduğunu söylüyor

Özgürlük ve Dayanışma Partisi, bütün illerden delegelerin katılımıyla gerçekleştirdiği Ülke Temsilciler Meclisi toplantısında Haziran Direnişi üzerine tartışmalar yürüttü. Tartışmalar sonucu Haziran Direnişi üzerine bir değerlendirme metni yayınlayan ÖDP, tartışma metni çerçevesinde bir dizi çalıştay ve tartışma toplantıları gerçekleştirecek.

ÖDP,  direnişin AKP'nin yeni rejimin sınırlarını genişletmek için gün be gün yeni mevziler kazanmaya yönelen politikalarına karşı 'artık yeter' diyen bir özgürlük arayışı olarak şekillendiğini belirttiği “Bu Daha Başlangıç” başlıklı değerlendirme metninde AKP’nin fiilen inşa ettiği sivil diktatörlüğe karşı, halkın çareyi kendi gücünde bulduğu tespitini yapıyor. Metin, direnişin açığa çıkardığı duruma yönelik “Memleketin sokaklarında yeşeren bu yeni insanın, yeni toplumun işaretleri Türkiye’nin devrimci yeniden kuruluşunun da dinamikleridir” diyor.

AKP İÇİN SONUN BAŞLANGICI

ÖDP, yayınladığı metinde Haziran Direnişi’nin AKP hegemonyasında bir kırılma yarattığını belirtirken “Bu kırılma demokrasi ve özgürlükler mücadelesini AKP karşısında bir noktaya yerleştirirken, 'statüko-değişim' ikilemini de bu noktadan yeniden kurdu. Bu direniş hareketi bugün pek çok yönden iktidar blokunu sınırlayıp çatlaklar yaratırken, AKP düzeninin sonunun başlangıcını da ilan etti” diyor. Metinde, bu kırılmanın örgütlü bir halk muhalefetinin yaratılması zeminde geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

PARK FORUMLARI

ÖDP, yayınladığı metinde park forumlarına nasıl bakılması gerektiğini ve hareketin belirli örgütlerde bir araya getirilme çabalarına yönelik ise şunları ifade ediyor:
Hareketin kendi yolunu tayin ederek kendi örgütlü zeminlerine dönük adımlarını attığı Forumlar, halkın kendi ve söz eyleminin geliştiği 'söz, yetki, karar, iktidar halka' anlayışının nüvelerinin oluştuğu ve fikri zeminlerinin güçlendiği alanlardır. Bugün bu Forumların yerel halk inisiyatiflerinin kurulması temelinde geliştirilmesi, kent ve yerellerle yeni bir ilişki biçiminin kurulması, sahiplenme ve dönüştürme ilişkisinin geliştirilmesi noktasında kritik önemdedir. Hareket, yukarından müdahalelerle değil ancak içerden bir ivme kazandırılarak geliştirilip güçlendirilebilecektir. Bu noktada örgütlenme meselesini dar anlamda 'kendi biricik örgütünde bir araya gelme' olarak bakan yaklaşımların yarattığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması ancak içerden bir ilişkiyle Forumlar hareketin doğasına uygun şekilde, halkın kendi inisiyatifinin eseri olmalıdır