KCK ve KONGRA GEL ‘Siyasi Tutum Belgesi’ Açıkladı

|

KCK ve KONGRA GEL ‘Siyasi Tutum Belgesi’ Açıkladı A KCK ve KONGRA GEL ‘Siyasi Tutum Belgesi’ Açıkladı

KONGRA GEL ve KCK, KONGRA GEL 9. Genel Kurulu’nda alınan kararları kamuoyuna duyurdu. ‘Siyasi Tutum Belgesi’ adıyla yayınlanan belgede temel siyasi tutum 10 başlık altında sıralandı.

Belgeye göre; ateşkes durumunun korunması ve geri çekilme planı Genel Kurul’da onaylanırken, çeşitli güçlerden gelebilecek saldırılar karşısında aktif savunmaya hazırlıklı olması karar altına alındı.

Genel Kurul AKP tarafından sürecin sabote edilmesi veya sürecin giderek bir oyalama ve aldatma politikasına dönüştürülmesi durumunda Kürt hareketinin, “Öcalan’ın duruşuna göre tutum geliştirmesi”ni de kararlaştırdı.

10 MADDEDE YENİ SÜREÇ TUTUMU


-Önder Abdullah Öcalan’ın yeni Yol Haritası ve Newroz Çağrısıyla ortaya koyduğu, adına “Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa Süreci” dediği ve demokratik siyasal mücadele hamlesiyle başarılmasını öngördüğü demokratik siyasal çözüm sürecinin kabul edilmesi ve bunun gerektirdiği tüm görevlerin başarıyla yerine getirilmesi.

-Bu temelde Yürütme Konseyi Başkanlığı’nın 23 Mart’tan itibaren geliştirdiği ateşkes ve geri çekilme durumunun onaylanması.

-Yeni bir karar olmadıkça HPG güçleri tarafından ateşkes durumunun korunup geri çekilme planının uygulanması. Bunun demokratik siyasi çözüm sürecine paralel ve planlı bir biçimde yürütülmesi.

-AKP hükümeti üzerinde siyasal baskı oluşturmak üzere halk serhıldanları temelinde demokratik siyasi mücadele hamlesinin tüm toplumsal dinamiklerin harekete geçirilmesi temelinde etkili bir biçimde geliştirilmesi.

-Halk serhıldanlarının Türkiye'ye yayılması, Barış ve Demokrasi Konferansı’nın aldığı kararları pratiğe geçirmek üzere yoğun bir eylem ve örgütsel çalışma içinde olunması. Türkiye demokratik siyasetinin örgütlenmesinin demokratik güçlerle birlikte ve seferberlik düzeyinde yürütülmesi.

-Çeşitli güçlerden gelebilecek olası saldırılar karşısında gerillanın aktif savunmaya her an hazırlıklı olması. Gerektiğinde misilleme hakkını kullanması.

-AKP tarafından sürecin sabote edilmesi veya sürecin giderek bir oyalama ve aldatma politikasına dönüştürülmesi durumunda Yönetimimizin Önder Abdullah Öcalan’ın duruşuna göre tutum geliştirmesi."

-Rojava’da üçüncü çizgi olma temelinde şimdiye kadar sürdürülen siyasetin daha da geliştirilerek geçici seçim yönetiminin ilan edilmesi ve bunun bir Kürt mahalli idaresini inşa düzeyine ulaştırılması.

-Başur’da diğerlerinden farklılığımızı ve demokratik modernite çizgimizi ortaya koyan bir mücadelenin daha aktif bir biçimde yürütülmesi. Önümüzdeki seçimlerin demokratik güçler tarafından kazanılması ve Kürdistan Ulusal Konferansı’nın toplanması için çaba harcanması.

-Rojhilat’ta İran devletiyle PJAK arasında var olan mevcut ateşkesin devamı için çalışılması. İran rejiminin geliştirebileceği farklı yaklaşımlara karşı da hazırlıklı olunması.
 


(anf)