İklim değişikliği büyük ekosistem değişimlerine neden olacak

|

İklim değişikliği büyük ekosistem değişimlerine neden olacak A İklim değişikliği büyük ekosistem değişimlerine neden olacak

Soğuktan sıcağa renkler, söz konusu bölgelerdeki türlerin artan ekolojik duyarlılıklarını temsil ediyor. Hesaplamalara gore, Türkiye’nin yüksek bölgelerinin de bitki örtüsü de değişimden etkilenecek.

NASA ve California Teknik Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir bilgisayar modeli çalışmasına göre küresel iklim değişimi 2100 yılı itibarıyla Dünya'nın karasal yüzeyinin yaklaşık yüzde 40'ını kaplayan bir alanda bitki topluluklarının yapısında değişime neden olacak.

İnsanlar tarafından üretilen sera gazlarındaki artışa bağlı olarak gerçekleşmekte olan iklim değişimine bitki örtüsünün nasıl yanıt vereceğini inceleyen araştırmanın sonuçları İklim Değişimi (Climatic Change) dergisinde yayımlandı

Modelin projeksiyonlarına göre, Dünya'nın ekosistemleri üzerindeki değişim stresi gittikçe artıyor ve değişim hızlanıyor. Bunun sonucu olarak birçok bitki ve hayvan türünü bir ölümyaşamkalım savaşı beklediği gibi, bazı türlerin de başkalarının yaşam alanlarını işgal etmesi bölgelerin başka türler tarafından kullanılmakta olan bölgelere yayılması bekleniyor. Dünya'nın buz ya da çöl ile kaplı olmayan yüzeyinin yaklaşık yüzde 40'ını etkileyecek olan değişim, insanların ve hayvanların uyum sağlamasını ve yer değiştirmesini gerektirecek. Bunun yanında azalacak olan biyoçeşitlilik ve değişecek olan ekosistem yapısı, su, enerji, karbon ve diğer döngüleri de etkileyecek.

Araştırmayı yönlendiren doktora sonrası araştırmacı Jon Bergengren bilimcilerin 25 yıldan fazla bir süredir insan kaynaklı iklim değişimine dikkat çektiklerini belirtiyor. Bu çalışmanın birkaç derecelik küresel ısınmanın ekolojik sonuçlarını gösterdiğini söyleyen Bergengren eriyen buzullar, yükselen deniz seviyesi gibi iklim değişikliğini ortaya koyan önemli unsurların bağlamında bizi en çok etkileyecek olanın ekolojik sonuçlar olacağını ekliyor. İklim değişikliğiyle karşı karşıya kalan bitki türleri, birkaç nesil boyunca kendileri için uygun koşulların bulunduğu ortamlara doğru göç ediyorlar, ancak şehirleşme ve tarım gibi doğal ortamları yok eden insan aktiviteleri, bu göçlerin de önünü tıkayabiliyor.

10 farklı küresel iklim senaryosuna göre yapılan projeksiyonlar, 2100 yılına kadar sera gazlarının seviyelerinin iki katına çıkıp sonra azalması ve 2 ila 4 ºC arasında sıcaklık değişimleri öngörüyor. Bu koşullar, son buzul dönemini takip eden son 20.,000 yılda gerçekleşen değişimlerle hemen hemen aynı miktarda bir küresel iklim değişikliğine tekabül ediyor. Ancak bu kez değişim 100 kat daha hızlı gerçekleşmekte. Artan buharlaşmaya bağlı olarak bazı bölgelerde yağışların artması beklenirken bazı bölgeler ise atmosferik döngülerin değişimi sonucunda kuraklaşacak.

Çalışma, bu iklim değişiklikleri sonucunda en dramatik değişimlerin özellikle ılıman iklim bölgelerindeki çayırlık arazilerde, larda ve kuzey ormanlarında (taygalarda) ve yüksek bölgelerde gerçekleşeceğini gösteriyoren çalışma. Aynı zamanda ekolojik olarak duyarlı, soyu birçok tehlikede olan birçok türü barındıran sıcak noktalarda da (Himalaya ve Tibet platoları, Güney Amerika'nın güneyi, doğu ekvatoryal Afrika, Madagaskar, Akdeniz bölgesi ve Kuzey Amerika'nın Göller bölgesin gibi alanlarda) pekçok tür değişimi olacağını ortaya koyuyortahmin ediyor.

Araştırmayı yönlendiren doktora sonrası araştırmacı Jon Bergengren, bilimcilerin 25 yıldan fazla bir süredir insan kaynaklı iklim değişimine dikkat çektiklerini belirtiyor. Bu çalışmanın birkaç derecelik küresel ısınmanın ekolojik sonuçlarını gösterdiğini söyleyen Bergengren eriyen buzullar, yükselen deniz seviyesi gibi iklim değişikliğini ortaya koyan önemli unsurlar bağlamında bizi en çok etkileyecek olanın ekolojik sonuçlar olacağını ekliyor. İklim değişikliğiyle karşı karşıya kalan bitki türleri, birkaç nesil boyunca kendileri için uygun koşulların bulunduğu ortamlara doğru göç ediyorlar, ancak şehirleşme ve tarım gibi doğal ortamları yok eden insan aktiviteleri, bu göçlerin de önünü tıkayabiliyor.

(soL)