Sanat yapıtına ve sanatçıya saldıran ‘ucube’ kafaları kınıyor ve uyarıyoruz!

|

Sanat yapıtına ve sanatçıya saldıran ‘ucube’ kafaları kınıyor ve uyarıyoruz! A Sanat yapıtına ve sanatçıya saldıran ‘ucube’ kafaları kınıyor ve uyarıyoruz!

Soru şu: Ülkemizi yönetenlerin, özellikle son yıllarda ‘sanat ve sanatçı’ kavramlarından duydukları rahatsızlığın, ‘sanatın içine tükürmekten, sanat yapıtını yıkmaya ve sanatçılara saldırmaya’ değin, giderek büyüyen ‘UCUBELİĞE’ dönüşmesinin karşısında nasıl durulmalı?

Uygarlık simgemiz ve kültür mirasımız olduğu Koruma Kurulu kararıyla saptanmış olan ‘Atatürk Kültür Merkezi’nin, halkın sanat-kültür yaşamından çıkarılması entrikaları…
Düzenin ‘Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ komedyasında dönen dolapları… Kültür simgelerimiz Emek Sineması ve Muammer Karaca Tiyatrosu’nun yıkılarak AVM’ye dönüştürülmesi düşleri… Genç Osman temsilinin Devlet Tiyatroları’nı kapatma bahanesine alet edilme çabaları… Basılmamış kitabın ve yazarının özgürlüğüne el konulması… Kars’tan tüm dünyaya iletisiyle ‘insanlık anıtı’na “ucube!” nitelemesi ve yıkım süreci… Ve bu yıkım sürecini durdurmaya yönelik bir toplantı sonrası, bileşenlerimizden UPSD’nin Başkanı Ressam Bedri Baykam’ın ve Piramid Sanat’ın yöneticisi Tuğba Kurtulmuş’un yaşamına kastedilmesi…

Ve sayısız örnekleriyle, iktidar sahiplerinin ‘sanat-sanatçı düşmanlığı’nın önlenemez yükselişi karşısında…
ÖZERK SANAT KONSEYİ bileşenleri sanat–sanatçı örgütleri, meslek kuruluşları ve demokratik sivil toplum örgütleri olarak;
Ülkemizi uçuruma sürükleme pahasına, sanat yapıtlarına-sanat kurumlarına-sanatçılara saldırıların, giderek yönetimlerin resmi politikalarına dönüştüğünün farkındayız…
Ve sanata, sanatçılara ve sanat yapıtlarına saldırılarla, halkımızın ‘ortaçağ karanlığı’na sürüklenmesine izin vermemeye kararlıyız…

Özerk Sanat Konseyi (ÖSK)
İstanbul Kültür Forumu (İKF)
Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale Çalışanları Vakfı (TOBAV)
Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği
Haber-Sen
Heykeltıraşlar Derneği
İstanbul Diş Hekimleri Odası
İstanbul Eczacı Odası
İstanbul Tabip Odası
İstanbul Veteriner Hekimleri Odası
Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı
Kültür Sanat-Sen
Mimarlık Vakfı
Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM)
Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği (TOMEB)
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
TMMOB Mimarlar Odası
Türkiye Tiyatrolar Birliği
Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS)
Uluslar arası Plastik Sanatçılar Derneği (UPSD)
Uluslararası PEN Türkiye Merkezi