Sosyalizm ve İslam

|

Sosyalizm ve İslam A Sosyalizm ve İslam

İslam ekonomisi gerçekten adaletli midir? BARIŞ İNCE

Fethullah Gülen’in İslam ekonomisinin sosyal adalete yeterince önem verdiği ve sosyalizmin mutlak devletçiliğinin İslam’a uygun olmadığı tezi sonrası İslam ekonomisinin ne olduğu sorusu akıllara gelmektedir.

İslam ekonomisinin adaletçi olduğu ya da İslam ekonomisi varken sosyalizm gibi başka sistemlere gerek olmadığı gibi öne sürülen İslamcı ya da bu dalgaya kapılmış tezler gerçekçi değildir.


Din ne zaman halkların afyonu olur? PROF. DR. İLHAMİ GÜLER

Dinlerin tarihinde genel olarak iki eğilim var. Birincisi metne bağlı, biz ona ‘Nascı’ diyoruz. Metni mutlaklaştıran, kutsallaştıran; metni ezeli ve ebedi, bütün zamanlar için tarih dışı, toplum dışı olarak gören dogmatik eğilimdir. Bu eğilim tarih içinde görüldüğü gibi iktidarla kolayca eklemleşir ve Marx’ın da söylediği gibi din halkların afyonu olur. Toplumu gerçeklikten ve hayattan koparır. Onları zaman dışı bir hülyada, bu dünyayı bütünü ile ıskalayan; reel hayatı, baskıyı, sömürüyü meşrulaştıran bir teoriye dönüşür. Genel anlamıyla Ortodoksiler diyelim. İslam da bunun dışında değil.