Demokratik Alevi hareketi üzerine...

|

 Demokratik Alevi hareketi üzerine... A  Demokratik Alevi hareketi üzerine...

Dünya emperyalist-kapitalist sisteminin en bunalımlı yıllarını yaşamaktadır. Bu bunalımdan kurtulmak için çeşitli yollara başvurmaktadır. Toplumun hak alma talepleri  (öğrencilerin en ufak hak talebi, işçilerin sendikal talepleri, anadil vb talepler, Alevilerin eşit yurttaşlık ve cem evleri ibadet olsun talepleri vb) polis şiddeti ile cezalandırılmaktadır. Bugüne kadar kazanılmış haklar budanmış durumda. Yaşanan bu süreçte emek ve demokrasi güçlerine karşı tam yok etme politikası güdülmektedir


Azınlıklara karşı düşmanca bir tavır sergilenmektir. Kürt halkına karşı tam bir yok etme savaşı verilmek tetir. BAŞBAKAN her konuşmasında ALEVİLERE HAKARET-KÜFÜR DOLU SÖZLER alışanlık haline getirdi. AKP hükümeti kendi dışında herkes düşmana  tavrı sergilemek tetir. Demokratik Alevi hareketinin tüm kurumlarınca ortak tespit edilen taleplerimize sahip çıkmalıyız.  Bu ablukayı dağıtmalıyız. ”Gece ne kadar uzun olursa olsun  mutlak sabah olacaktır.” Taleplerimizi yeniden hatırlayalım:


»Başta eşit yurttaşlık talebi anayasaca güvence altına alınmalıdır.
»Alevi kimliği resmen tanınmalıdır.
»Türkiye gerçekten laik bir ülke olmalıdır. Devlet din içinde değil, din dışında kalmalıdır.
»Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmalıdır. Çünkü laiklik ilkesi ihlali olan bu kurum gericiliği ve siyasal İslami besliyor.
»Zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır. Çünkü Alevi çocuklar ve diğer farklı inanç sahibi çocuklar zorla Sünnilik eğitimi almak istemiyor. AİHM kararı bunu bir insan hakları ihlali olarak karara bağlamıştır.
»Cemevlerimize derhal “ibadet yeri”  statüsü verilmelidir. Bu yıllardır gasp edilmiş bir haktır. Derhal düzeltilmesi gerekir.
»Nüfus cüzdanlarındaki din hanesi çıkartılmalıdır. Çünkü bu uygulama ayrımcılık üretmekte olup, yasalara bireylere dinsel kanaatlerini açıklama zorunluluğunun  getirilmesi, din ve inanç özgürlüğünün özünü zedelemektedir.
»Radyo ve TV’lerde tek yanlı yayınlara son verilmelidir. Tek yanlı yayınlar “ötekiler” yaratarak, egemen dinin  sosyal baskı mekanizmalarını üreterek , farklı olanlarını kendisini tanıtmasını kamu hizmeti adına engellemektedir.
»Ders  kitapları, sözlükler, sözlükler,ansiklopediler ve Milli Eğitim Bakanlığınca önerilen yardımcı kitaplardaki Aleviliği aşağılayan, tanımlar düzeltilmelidir.
»Madımak Oteli utanç müzesi olmalıdır.
»Aleviler eşit yurttaşlık hakkında yararlanmalı ve anayasaca güvence altına alınmalıdır.
»Uluslararası belgelere, insan  haklarına, temel  özgürlüklere dayalı bir toplumsal mutabakat sağlanmalıdır.
»Devlet “Alevilik” hakkında tanım getirmek ve Aleviliği devletleştirme politikalarından vazgeçmelidir.
»Ekolojik ve demokratik mücadeleyi de ön planda tutmalıyız.
»Çağdaş Demokratik Bir  Türkiye için ezilenlerin, yoksulların, dışlanmışların ortak bir hattını oluşturmalıyız.
“ÖYLE  BİR  DAYANIŞMA  OLUŞTURMALIYIZ Kİ,  ÖZGÜRLÜK  VE  EŞİTLİK  BOZULMADAN.”
CUMA GÜRSOY  gursoycuma@yahoo.com.tr