Hugo Chávez’in ardından…

|

Hugo Chávez’in ardından… A Hugo Chávez’in ardından…

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chávez, iki buçuk yıldır direndiği hastalık sonucu yaşamını kaybetti. 2002 ve 2008 yıllarında kendisine yönelik yapılan suikast girişimlerinden sağ kurtulmuştu. Yine 12 Nisan 2002'de tarihinde bir grup ABD yanlısı subayın yaptığı darbe girişimini de 48 saat içinde savuşturarak iktidarda kalmayı başarmıştı.
Chávez  “her şeyin bittiği”, “tarihin sonu”nun geldiği bir dönemde Chávez sadece Venezuela emekçilerinin, “ötekilerinin” değil tüm dünya emekçilerinin, yoksullarının, “ötekilerinin” umudu olmuştu.


Socialist Worker dergisi editörü Chris Harman’ın, “Venezuela, son otuz yıldır dünya sisteminin saldırganlığı altında insanların en fazla acı çektiği ülkelerden biri. Ama şimdi milyonlarca insanın daha iyiye doğru bir değişim yaratabileceklerine inandıkları bir ülke,” vurgusuyla betimlediği ülkenin mimarıydı Hugo Chavez. 21. yüzyılın Che’si, 21. yüzyıl sosyalizminin öncü ismiydi.


İlk defa Porto Alegre Dünya Sosyal Forumu’nda Hugo Chávez tarafından telaffuz edilen 21. Yüzyıl Sosyalizmi kavramı, küresel ölçekte ciddi bir yankı uyandırdı. Birçok ülkedeki komünist ve sosyalist partiler, 21. Yüzyıl Sosyalizmi açılımını benimseme eğilimi gösterdiler, farklı siyasi görüşlerden birçok aydın, akademisyen ve siyasetçi bu yeni kavramı selamladı.


YOKSULLUKTAN GELDİ
Bir işçi sınıfı ailenin çocuğu olarak doğan Chávez, kariyerine subay olarak başladı. Ülkenin politik sistemini eleştiren Chávez, 1980'lerin başlarında gizlice Bolivarcı Devrimci Hareket-200 (MBR-200) kurdu. 1992 yılında Başkan Carlos Andrés Pérez hükümetine karşı başarısız bir darbe girişimine liderlik yaptı. 2 yıllık hapis sürecinden sonra Beşinci Cumhuriyet Hareketi kuruldu ve 1998 yılında Venezüella devlet başkanı seçildi. Ardından Venezüella devlet yapısını ve tüm ezilen sınıfların, halkların, cinsiyetlerin haklarını değiştirdiği yeni bir anayasa tanıttı ve 2000 yılında yeniden seçildi. Yaptığı ikinci başkanlık dönemi Bolivarcılık misyonlarını izleyen bir sistemi tanıtan Chávez, komünal konseyler ve işçilerce yönetilen kooperatifler kurarak bir dizi toprak reformunu hayata geçirerek, çeşitli kilit sanayileri kamulaştırdı.


Daha önce de bahsettiğimiz gibi 2002’de ABD yanlısı işbirlikçilerin darbe girişimi ile yönetimden indirilmiş, ancak 2 gün (48 saat içinde) Barrios’larda (İspanyolca konuşulan ülkelerde gecekondulara verilen isim) yaşayan halkın darbecilere karşı yaptığı protestolarla tekrar iktidara gelmeyi başarmıştı.


4 Aralık 2006’da yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanarak 2012'ye kadar devlet başkanı olmaya hak kazanmıştı.Ekim 2012 seçimlerinde Chávez, oyların yüzde 54'ünü alarak muhalefet lideri Henrique Capriles'i geride bırakarak dördüncü kez Devlet Başkanı seçildi.


2011 yılında Pelvis bölgesinde görülen lezyonlar nedeniyle Küba'da ameliyat olan Chávez sağlık durumu, 2012 yılında kanserin nüksetmesi nedeniyle tekrardan kötüleşmiş, bu nedenle anayasal zorunluluk gereği katılmak zorunda olduğu yemin törenine katılamamıştı.


Venezuela'nın Sosyalist Devlet Başkanı Hugo Chávez'in ölümü, ülkesini ve dünyadaki tüm sevenlerini yasa boğarken, kimileri de adeta zil takıp oynadı. Chávez'in ölümü üzerine, Florida'da yaşayan muhalifleri, çoluk çocuk toplanıp bir restoranda kutlama yaptı. Ancak öyle görünüyor ki hevesleri kursaklarında kalacak. Zira Chávez sadece Venezüella’nın değil aslında tüm Latin Amerika’nın lideriydi. Ondan ilham alan tüm Latin Amerika emekçilerinin, Chávez’in fitilini ateşlediği devrimi bir çağ yangınına dönüştüreceği kuvvetle muhtemeldir.
M. UTKU ŞENTÜRK