Yargılayan mı terörist, yargılanan mı?

|

Yargılayan mı terörist, yargılanan mı? A Yargılayan mı terörist, yargılanan mı?

Merhaba BirGün çalışanları;
Her gün televizyonlarda ve basında “Terör Örgütlerine Yönelik Operasyon” başlığı altında milyonlarca insanın, insanca yaşama kaygısının yön verdiği Demokratik Haklar Mücadelesi’nin ‘bağışlanamaz, korkunç suçlar’ gibi gösterilmesi sonucu tutuklanan, ülkemizde şu anda sayıları on binlere varan ‘teröristlerden biri’yim.
‘İçeride’ ya da ‘dışarıda’, ‘tutsak’ ya da ‘özgür’, ‘ yasal’ ya da ‘illegal’, ‘ vatandaş’ ya da ‘terörist’ olmak… Ülkemizde bu kavramlar her an yer değiştirebilir, iç içe geçebilir ve farkları gittikçe silikleştirilen bu kavramlara yön veren egemenlerin kısa, orta ve uzun vadeli çıkarları doğrultusunda binlerce insanın yaşamı ‘iki dudak arsından çıkan kararlarla’ bir anda değişebilir.

Ben, devletin izniyle kurulan, faaliyet-etkinlik programı devlet tarafından bilinen ve denetlenen, devlete düzenli olarak vergi ödeyen Demokratik Haklar Federasyonu’nun ve federasyonun bileşen kurumlarından biri olan İzmir Demokratik Haklar Derneği’nin üyesi olduğum, bu derneğin üyelerinin seçtiği delegelerden biri olarak derneği, geçmiş dönemler de federasyonda temsil ettiğim, yurt içinde yurt dışında kadın kurumlarıyla ilişki kurduğum, onlarla telefonla görüştüğüm ve benzeri faaliyetlerimden kaynaklı, ‘sıradan olmayan bir MKP terör örgütü üyesi olmak’, ‘MKP terör örgütünün kadın sorumlusu olmak’ ile itham ediliyorum!

‘Bağımsız’ Savcılık Makamı tarafından alınan ifademde yöneltilen gerçek dışı ve hiçbir somut veriye dayanmayan zoraki suçlamalara karşı tepki gösterdiğimde “ben demiyorum öyle iddia ediliyor”, “peki sana neden bu kadar saygı gösteriliyor?” gibi ibretlik sorular ve cevaplarla karşılaştım.
Bir dernek üyesini, derneğimizin aylık üye toplantısına davet ettiğim telefon görüşmesinde, üyemizin ‘Dora’ adlı köpeğinin dosyalara ‘Rosa’ adlı şahıs olarak (yurt dışı ile bağlantımın bir göstergesi olmalı) geçtiğini, “kim bu Rosa?” sorusuna cevap vermemin beklendiğini aktarmakla yetineyim.
Bu ve benzeri uygulamalar şu anda tutuklu bulunan, aynı davadan yargılandığım tüm dernek yöneticileri başta olmak üzere dernek üyeleri için de geçerlidir.
Aynı gerekçelerle aynı operasyonla Ankara’da tutuklanan dört arkadaşımız, Ankara’daki savcı ve hâkimin, yasa dışı olduğu iddia edilen tüm eylem ve etkinliklerin yasal-demokratik çerçevede olduğuna hukuka bağlı olarak karar vermeleri sonucu iki ay önce serbest bırakıldılar.

Bu kararın emsal olması gerekirken, İzmir’de, Adana’da ve Dersim’de tutuklanan toplam 28 dernek üyesi, hala aynı gerekçelerle tutuklu bulunmaktadır. Bu tezat durumun hukuka ve yasalara uygun bir izahı yoktur. Ayrıca, hukuken, gizlilik kararı olan dosyalar kapsamında soruşturulan, yargılanan bireylerin tutuksuz yargılanması gerekiyor. Oysa yüzlerce somut örnekte görüldüğü gibi bizim yargılanma sürecimizde de görüldüğü üzere, tam tersine, yasalara aykırı bir şekilde gizlilik adı altında savunma hakkımız gasp edilerek tutuklamalar, gerçekleştiriliyor ve belirsiz bir tarihe kadar keyfi biçimde uzatılıyor.
Hal böyle olunca, tutuklu yargılanmamıza itirazlarımızın dört aydır, “Her an soyut ve potansiyel tehlike arz ettiğimiz”, “muhtemel olarak alacağımız cezaların boyutları düşünüldüğünde kaçma olasılığının yüksekliği” gibi gerekçelerle reddedilmesi, bir kara mizah örneğine dönüşüyor.

Şimdi soruyorum sizlere?
Özgürlüğün tutsak edildiği, dışarının her gün kocaman bir hapishaneye dönüştürüldüğü ‘modern- demokratik’ çağımızda kim içeride kim dışarıda? Hapsedilenler mi tutsak yoksa hapsedenler mi?
Yargılayanlar mı terörist, yargılananlar mı?
Sözün bittiği, kelimelerin gerçekleri kovalamaktan bitap düştüğü noktadayız. Ya hep birlikte haksızlıklara boyun eğerek insanlıktan çıkmayı göze alacağız ya da hep birlikte tüm anti-demokratik uygulamaları, hukuksuzluğu ve adaletsizliği teşhir edeceğiz!
Baskı ve zorla tutsaklaştırılamayan tüm zorunlu tutsakların özgür bilinciyle herkesi bugününe ve ortak geleceğimize sahip çıkmaya davet ediyorum.

EYLEM YILDIZ, Şakran Kadın Kapalı
Cezaevi A-Tek-11 İzmir/Aliağa