HAPİSHANEDEN: İşte ‘ileri demokrasi’

|

HAPİSHANEDEN: İşte ‘ileri demokrasi’ A HAPİSHANEDEN: İşte ‘ileri demokrasi’

Merhaba BirGün emekçileri;
Faşizm ilerici olan her düşünceye düşmandır. Tarih bunu kanıtlamaktadır. Düşünceye düşman olduğu gibi kitaplara da düşmandır. Kitaplar toplatılmıştır, yasaklanmıştır, yargılanmıştır ve yeri geldiğinde yakılmıştır.
11.01.2013 tarihli kararıyla Tekirdağ 1 No’lu F Tipi idaresi, hücrelerde 10 kitap sınırlaması getirmiştir. Ancak bu sınırlandırmaya dini kitaplar dahil değildir. Serbest bırakılmıştır.

Tecrit ve tredmanla, tutsakları; ıslah olmuş, düşüncelerinden ve inançlarından vazgeçmiş değerlerini terk etmiş, insan müsveddesi yaratmak için, 12 yıldır hücrelerde denenmeyen yol, yöntem kalmadı. Amaç ‘hasta’ gördükleri tutsakları ‘iyileştirmektir’. Tredmanın anlamı budur. Hücrelerde tüm sosyal imkanlarımız kısıtlanmışken kitaplarım bizim açımızdan önemi hapishane idaresi tarafından bilinmektedir. Ve tutsakların okuyup, araştırıp, üretmelerine karşı 10 kitap sınırlaması getirilirken dini içerikli kitaplar serbest bırakılmıştır. İdare bu kararına gerekçe olarak, ‘hücrelerdeki kitap sayısının arama yapılmasını engellediğini’ ileri sürmektedir. Kitapların aramayı engellemesinin saçmalığı bir yana, eğer engel teşkil ediyorsa hücrelere kitaplık yapılarak, tutsaklar arası kitap alışverişi engellenmeyerek u sorun çözülebilir. Ancak hapishane idaresi bugüne kadarki her keyfi uygulama ve hak gaspında olduğu gibi ‘güvenlik’ gerekçesini ileri sürmekte ve faşist bir zihniyette okuma araştırma ve üretme hakkımızı gasp etmek istemektedir.

‘İleri demokrasinin’ hapishanelerdeki tablosu budur. Sizleri, okuma, araştırma ve üretim hakkımızın gasp edilmesine karşı duyarlı olmaya çağırıyor, bu keyfiliğe dur demenizi istiyoruz.
Çalışmalarınızda başarılar.
DENİZ ŞAH Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi