Üniversite ve belediyenin ortak Şehir ‘PLANI’ üzerine

|

Üniversite ve belediyenin ortak Şehir ‘PLANI’ üzerine A Üniversite ve belediyenin ortak Şehir ‘PLANI’ üzerine

Öğrendiğim kadarı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi bir hizmet alımı için Gazi Üniversitesi ile ortak bir protokol yapmış. Üniversite yönetimi de; Ana proje birimini atayarak görevlendirmiş. Sonuç olarak Ankara kenti makroform planının güncelleştirilmesi yapılacak. Ulaşım strateji planı hazırlanacak.
Genel kişisel görüşüm aşağıdadır:

Konunun özelliği gereği; öncelikle, Üniversite Proje koordinasyon ofisi kurmaylarının ağırlıklı olarak meslekten şehir plancısı olması gerekir. Şehircilik atölye kültürü ve terbiyesi almış, Atölye ekolünden gelen. Eli rapido tutan, düşündüğünü çizebilen çizdiğini düşünebilme becerisi olan. Bir projenin müellifi olarak yada ekipteki bir eleman olarak geçmişte en az onaylı bir planda imzasının olması ve imzasının arkasında durabilme gibi yeterlilik kriteri ve tecrübe düzeyine bakılmalıdır.

1. Model; Atanan proje müelliflerinin ve projede çalışmayı arzulayan akademik personelin, (Üniversite tarafından) belediyede proje süresince, geçici görevlendirmesinin yapılarak, Belediye projesine akademik destek vermelerinin sağlanması daha uygun bir seçenektir. Böylelikle, hocalarımıza Rektör ve Belediye başkanından bağımsız olarak teknik görüşlerini ve imzalarını ortaya koyacak rahat bir ortam ve sığınak yaratılır.
2. Model; Proje; Şehir ve Bölge planlama bölüm başkanlığı sorumluluğunda ve rektörlük tüzel kişiliği çatısı altında geliştirilebilir. Bu modelde, hazırlanan proje Belediyeye sunulur. Belediye bu projeyi uygular, uygulamaz bilinmez ya da kitap haline getirir rafa kaldırır modelidir.

KALICILAR VE GEÇİCİLER
Akademik elemanı olduğum Gazi Üniversitesi’nin tüzel kişiliğinin, bu ortak plan vesilesi ile; art niyetli çevrelerce ağır siyasi polemiklere, eleştirilere ve suiistimallere maruz bırakılmaması için, üniversitenin evrensel ontolojik gerekçesine yakışan bir katılımcı model içinde kalması ve çizgisini koruması; aynı zamanda toplumcu ve bilimci bir yaklaşımın bir gereğidir de. Başarının sırrı ve “başarılı bir plan” ve ortaklığının altında yatan altın etik kural da bu olmalıdır diye düşünüyorum.
Endişem; "idari noteri-terya" ile "akademik otorite-rya"  arasında lotolojik seçim ve aralarındaki interaktif bağlantı !
Ünlü Japon bilimci  Etsuki Mihora'nun, Hiroşima-Tokyo asfaltı, 2O. km, Toyosakacho mevkiinde başına gelen zincirleme trafik kazası sonrasında söylediği gibi; "Ulaşım planları, sadece ulaşım mühendislerine bırakılamayacak kadar ciddi bir işmiş".
Üniversitelerin ve belediyelerin tüzel kişiliği ve varlık alanları daimi. Rektörler ve belediye başkanları ise geçicidir.
Saygılarımla.
TAHİR ÇALGÜNER, Y. Şehir ve Bölge Plancısı