Hastanede taşeron gaddarlığı

|

 Hastanede taşeron gaddarlığı A  Hastanede taşeron gaddarlığı

Gülsen CANDEMİR

İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi bünyesindeki taşeron şirkette çalışırken 5 Temmuz’da yapılan ihale sonrası bir anda kapı önüne konan 18 taşeron işçisi, emeklilikleri yaklaştığı için kendilerinin işten çıkarıldığını söyleyerek, yeniden işlerine dönmek istediklerini açıkladılar.
Hastanenin bahçesinde bir araya gelen 18 taşeron işçisi adına basın açıklamasını yapan işçilerden Rahim Değirmenci, 5 Temmuz’da önce 25 kişinin işine son verildiğini, ardından 7 işçinin işe geri alındığını ancak kendilerinin işe geri alınmadığını açıkladı. Geleceklerinin taşeronun iki dudağı arasında olduğunu ifade eden Rahim Değirmenci, bir ihale ile her şeylerini kaybettiklerini evlerine ekmek götüremediklerini söyledi. Değirmenci, taşeron sistemin kaldırılmasını istediklerini dile getirdi. Değirmenci, bir haftadır her sabah saat 7’de iş yerine geldiklerini, hastalardan imza topladıklarını söyledi.

RAPORLUYKEN İŞTEN ATILDI

Rahim Değirmenci’nin ardından söz alan İlimdar Kabalak ise, 13 günlük raporlu olduğu sırada işten çıkarıldığını öğrendiğini, liseye giden üç çocuğuna bundan sonra nasıl bakacağını düşündüğünü ifade etti. Yıllardır hastaneye verdiği hizmetlerin karşılığının bu olmaması gerektiğini söyleyen Kabalak, emekliliğine daha dokuz yıl kaldığını çalışması gerektiğini ve bundan sonra ne yapacağını nasıl geçineceğini bilmediğini dile getirdi.

SAĞLIK ÖRGÜTLERİ DESTEK VERDİ
İşten çıkarılan 18 taşeron işçisine destek veren kurumlardan SES adına konuşan İzmir Şube Başkanı Dr. Veli Atanur, hukuk dışı bu işten çıkarmaları kabul etmelerinin mümkün olmadığını dil getirdi. Benzer işten çıkarmalar sonrası devam eden hukuk süreçlerinde yargının işçiler lehine karar verdiğini hatırlatan Atanur, işçilere hukuksal ve manevi destek vereceklerini açıkladı. Taşeronun kaldırılmasını istediklerini belirten Dr. Veli Atanur, bunun için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.
DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık-İş İzmir Şubesi’nden Derya Öztürk ise, sağlıkta çığ gibi büyüyen taşerona karşı tüm ülkede mücadele ettiklerini, burada da işçilere destek olacaklarını açıkladı.
Eyleme KESK şubeleri, DİSK yöneticileri, Behçet Uz Hastanesi’nin sağlık emekçileri de eyleme katılarak işten atılan taşeron işçilere destek verdiler.