Türk Büro-Sen: Bu Anayasa Değişikliğine Hayır

|

Türk Büro-Sen: Bu Anayasa Değişikliğine Hayır A Türk Büro-Sen: Bu Anayasa Değişikliğine Hayır

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Anayasa değişikliği için kamu çalışanlarını kullanılamayacağını, memurların ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki haklarının geliştirilmesi için toplu sözleşme, grev ve siyaset hakkını içeren, gerçek anlamda sendikal haklara ihtiyaç olduğunu belirterek, “Grev ve siyaset hakkı olmadan Anayasa değişikliğini kabul etmiyoruz” dedi.

Türk Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Anayasa değişikliği ile ilgili yaptığı açıklamada, değişiklik için hükümetin samimi olması gerektiğini belirterek, gerçek anlamda toplu sözleşme grev hakkı ve sendikal haklara ihtiyaç olduğunu, bunu için Anayasanın 90. maddesinde bu değişikliğe yer verilebileceğini vurguladı.

Hükümetin bu hakları hemen meclise getirmesi gerektiğini ve tasarıda yer alan toplu sözleşme hakkı, grev ve siyasete katılma hakkı olmadan hiçbir şey ifade etmeyeceğini açıklayan Yokuş, "Grev ve siyaset hakkı olmadan Anayasa değişikliğini kabul etmiyoruz” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sendikal haklarla ilgili 2004 yılında verdiği sözü tutması gerektiğini açıklayan Yokuş, “Yargının siyasallaştırılmasına yönelik, kuvvetler ayrılığı prensibini ortadan kaldıran bir Anayasa değişikliği, ülkeyi kargaşa ortamına sürükler. Hükümet bu anlamsız dayatmadan vazgeçmelidir; 'ben yaptım oldu' anlayışıyla yapılan Anayasa değişikliklerinin kimseye faydası olmayacaktır. Bu nedenle, TBMM’de Anayasa metninin maddeler halinde oylanması ve yalnızca meclis onayından geçmeyen konuların halkoyuna ayrı ayrı sunulması; müzakere, demokrasi ve uzlaşma kültürünün bir gereği olacaktır” dedi.