Büro emekçileri greve gidiyor

|

Büro emekçileri greve gidiyor A Büro emekçileri greve gidiyor

ESRA KOÇAK/ANKARA
Büro Emekçileri Sendikası (BES) 2012 Kasım ayında 2013 bütçe görüşmelerine paralel olarak başlattığı eylem programına 27 Şubat’ta yapacağı grevle devam edecek.

BES Genel Başkanı Ahmet Kesik greve ilişkin taleplerini Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Basın toplantısına KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul da katıldı.

BES RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEK
Vergi adaleti ve insanca yaşam koşulları için taleplerini sıralayan Kesik, 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası’nda ülkemizde uygulanan vergi politikalarının yaratmış olduğu vergi adaletsizliğine dikkat çekmek için greve gideceklerini dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla tutuklanan kamu emekçilerinin sendikal faaliyetleri engellemek için tutuklandığını ifade eden Kesik, operasyonların grev öncesine denk gelmesini ise “eylemlerimiz kimi çevreleri rahatsız etmektedir belli ki, BES rahatsızlık vermeye devam edecek, bu baskı gözaltı ve tutuklamalara en iyi cevabı vermek için 27 Şubat’ta grevdeyiz” diyerek değerlendirdi.

KESK Genel Başkanı Özgen ise greve KESK bütünselliği içersinde tüm illerde destekleyeceklerini söyledi.

BES’İ GREVE GÖTÜREN TALEPLER


Büro emekçileri kendilerini greve götüren sürece ilişkin taleplerini şöyle sıralıyorlar:

·        * Kamuda eşit işe eşit ücret getireceğiz deyip sendikaların görüşü alınmadan, bir gecede çıkarılan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, kamuda yarattığı ücret adaletsizliğine karşı eşit işe eşit ücret demek için,

·        * SGK emekçilerinin ikramiyelerinin, ulaşım ödeneklerinin derhal ödenmesi, 2013 yılına kadar büro işkolunda büro emekçilerinin bir nevi iyileştirme çerçevesinde ödenen ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan fazla mesailerin maaşlara eklenmesi için,

·         *Kamu emekçilerinin emekli olduklarında yüzde 60 oranında uğradıkları gelir kaybına karşı her türlü ek ödemenin emekli aylıklarına dahil edilmesi, en düşük kamu emekçisi maaşının sendikamızca hesaplanan 3 bin 481 TL’ye yükseltilmesi için,

·        *Kamu emekçilerine güvenceli iş güvenli gelecek için, kamuda istihdam edilen 4/B, 4/C, 50/D taşeron, kapsam içi, kapsam dışı gibi farklı statülerdeki kamu emekçilerinin 4/A kadrosuna alınarak iş güvenliklerinin teminat altına alınması için,

·         *Performans uygulamaları ile kamu emekçilerinin yarıştırılmasına, rotasyon adı altında il içi ve il dışı sürgünlere karşı olduğumuz için,

·        * Hükümetin gündeminde yer alan Kamu Personeli yasası ile kamu emekçilerinin iş güvencesini kaldırmaya hazırladığı bir süreçte iş güvencemizden vazgeçmeyeceğiz demek için,

·         *Toplu sözleşme ve grev hakkı için

27 Şubat’ta grevdeyiz!