Korsan yasayla Gezi intikamı

|

Korsan yasayla Gezi intikamı A Korsan yasayla Gezi intikamı

DOĞU EROĞLU-BURCU CANSU/BİRGÜN

AKP, Meclis'te gece yarısı Torba Yasa Teklifi'ne 'korsan metin'le 423 bin üyesi olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) yetki ve gelirlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devrini öngören yasa tasarısını koydu.
AKP'li milletvekilleri, Torba Yasa Teklifi'ne ekledikleri son dakika önergesinde “Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez” ifadelerine yer verdi.
Böylece TMMOB denetim yetkilerinden ve bu yetkilerin kullanımından doğan tescil gelirlerinden yoksun bırakılmış oldu. Yeni düzenlemenin topluma asıl etkisi, meslek kuruluşlarının kamu yararı gözeterek yürüttüğü denetim faaliyetlerinin devre dışı bırakılarak tüm yapılaşma faaliyetlerinde denetimsizliğin önünün açılması olacak.

KAMU YARARI DEVRE DIŞI!

TMMOB ve bağlı odaların denetim yetkilerini tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerine devreden düzenlemeyle, yapı denetim firmaları ve inşaat şirketlerinin belediyelerle ortak çalışmasının önü açılıyor. Kamu yararına denetim ilkesiyle çalışan ve gerekli gördüğü durumlarda ilgili makamları uyararak ya da idari yargıya başvurarak süreçlere müdahil olan meslek kuruluşları, bu düzenlemeyle devreden çıkmış olacak.

DENETİMSİZLİK GETİRECEK
Taksim Yayalaştırma Projesi, Üçüncü Köprü, Galataport, Haydarpaşa, HES inşaatları, Atatürk Orman Çiftliği, nükleer santral davaları ve iktidarın kamu yararı ilkesini gözetmeden giriştiği daha pek çok inşaat projesinde yargıya başvurarak süreçlere müdahil olan TMMOB ve bağlı odalar, gelir kaynaklarını kısıtlayan yeni yasayla beraber yargı süreçlerinde pasifize edilmek isteniyor.
2012 yılı içerisinde imar ve yapı denetim yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle meslek kuruluşlarından mimar ve mühendislerin sicil durum kayıtlarının istenmesi zorunluluğu ortadan kalkmıştı. Bu değişiklikle beraber mimar veya mühendis olmayan kişilerin hazırladığı, hayatta olmayan veya yurtdışında bulunan kişilerin imzalarının bulunduğu yapı ruhsatları düzenlendiği odalarca tespit edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na meslek kuruluşlarının dışlanmadığı bir denetim mekanizması oluşturulması için çağrıda bulunulmuştu. Ancak 1 Haziran 2013’te imar yönetmeliğinde yapılan değişiklikle yapı ruhsatlarının odalara gönderilmesi zorunluluğunun ortadan kaldırılmasının ardından, bu defa da tescil yetkilerinin bakanlığa devri ortaya koydu.
Son düzenleme, yargı hizmetlerinin paralı hale getirilmesi, fahiş fiyatlı bilirkişi ücretleri ve oda ile meslek kuruluşlarını yargı dışı bırakmaya yönelik teamül değişiklikleri ile birlikte, kamu yararı gözetiminin imkansız hale gelmesine neden olacak.

'DİKENSİZ BAHÇE İSTİYORLAR'
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı düzenlemeye tepki gösterdi. “AKP Hükümeti, bir taraftan odalarımızın İstanbul şubelerinin yöneticilerini gözaltına almakta diğer yandan da Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden Torba Yasaya bir gece yarısı operasyonuyla eklediği bir madde ile TMMOB’nin ve odalarının asli görevi olan mesleki denetimi ortadan kaldırmaktadır” diyen Soğancı şöyle konuştu: AKP kentlerin üzerindeki kirli emellerine, rant oyunlarına engel olarak gördüğü TMMOB’u bertaraf ederek kendine dikensiz bir gül bahçesi istiyor. Gece yarısı operasyonuyla ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan TMMOB’yi ve bağlı odalarını işlevsizleştirmek, kamu kaynaklarının talanını merkezileştirmek, yerinden yönetim kuruşları olan belediyeler ve meslek odalarının Anayasa’ya rağmen hak, yetki ve görevlerini ellerinden almak, mimari projeleri Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamından ve eser olmaktan çıkarmak isteniyor. TMMOB asla ‘Padişahım çok yaşa’ diyenlerle saf tutmayacak ve 'Kral çıplak' demeyi ısrarla sürdürecektir. Biz oda olarak tüm üyelerimizle ve dostlarımızla bu saldırıya karşı mücadele edeceğiz. Başta ülkemizin tüm meydanları ve sokakları olmak üzere tepkimizi her yerde ifade edeceğiz.”

KİM NE DEDİ?


Adnan Keskin (CHP Genel Sekreteri):
Meclis'te gece yarısı Torba Yasa görüşülürken, AKP'lilerin son dakikada verdikleri korsan öneriyle kabul edilen düzenleme, özünde TMMOB'nin kolunu kanadını kırma operasyonudur. Çünkü TMMOB örgütlülüğünün, mühendislerinin, mimarlarının, şehir plancılarının bir talebine dayalı olmadan gerçekleşen TMMOB yasasındaki değişiklik, birliğin hak ve yetkilerini tümüyle yok etmektedir. Türkiye'nin en örgütlü mesleki kuruluşu TMMOB'un yetki ve gelirlerinin, TBMM'de gece yarısı operasyonuyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredilmesi, AKP'nin sinsi bir intikam planı ve darbesidir.

ÖDP:
TMMOB’ye saldırı kente, doğaya, emeğe ve özgürlüğe saldırıdır. Bu saldırı bütün sokaklarıyla direnen memleket olan Gezi’ye bir saldırıdır, halkın direnişine saldırıdır.
AKP iktidarı artık bilmeli ki, bu ülke çoğunluk diktası ile yönetilmeyi reddetmiştir. Bir gece ansızın çoğunluk oylarıyla çıkardığınız yasaların sokakta hükmünü yitirdiği görülmüştür.
AKP’yi uyarıyoruz. Bu intikam operasyonlarını derhal durdurun. Halka ve halkın örgütlerine saldırıdan vaz geçin. TMMOB’ye dokunmayın.
Çünkü biz, Gezi’de ve ülkenin dört bir yanında ayağa kalkanlar şimdi bütün gücümüzle TMMOB’ye sahip çıkacağız."

KESK: Birçok TMMOB yönetici ve üyesi Gezi Parkı direnişine sahip çıkmak için gözaltında tutulurken, bir gece yarısı operasyonuyla TMMOB yasası değiştirildi!
Gücünü bilimden, emekten, özgürlüklerden ve demokrasiden alan ve Gezi direnişinde halkla mücadele eden TMMOB, AKP’nin bir intikam savaşının tam ortasındadır.
KESK olarak, her tür zorbalığa karşı emeğin, özgürlüğün, kardeşliğin hakim olduğu yeni bir Türkiye mücadelesinde yan yana olmaktan onur duyduğumuz ve bu haklı mücadelesinde de yanında olacağımız yol arkadaşımız TMMOB’a karşı izlenen intikamcı politikalara karşı AKP hükümetini uyarıyoruz.

BDP: Komisyonlarda dahi tartışılmayan, muhalefetin hiçbir şekilde bilgisi olmadan, genel kurulda uzunluğu bahane edilerek tamamı bile okunmayan ve TMMOB’un denetim yetkisini elinden alan önergeyi BDP olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Demokratik bir kitle örgütü olan TMMOB’un sesini kısmaya bir süredir çalışan hükümet, Gezi Parkı’nın rövanşını alır gibi kaptıkaçtı önerge ile TMMOB’u tamamen etkisizleştirme yoluna gitmiştir.

Sosyal medya gündeminde


TMMOB'ye korsan düzenleme operasyonu dün gün boyunca Twitter'da Türkiye gündeminin ana konularından biriydi. TMMOB'a destek için bazı yorumlar şöyle:

@onatcetin: 12 Eylül'ün feshetmeye çalıştığı TMMOB'un başkanı Bülent Tanık'tı. Asker bile kapatamadı, AKP fiilen kapatıyor.
@suyorumcusu: Yöneticisini seçtiremedikleri apartmanları da yıkarlar yakında.
@erenegilmez: Bir başkanı 12 Mart'ta Ziverbey işkencelerinden geçmişti. 12 Eylül'e cepheden direndi, 28 Şubat'a ilk ve en açıktan tavır aldı.
@sedattore: TSK her darbeye 35. madde kılıfını uyduruyordu. Mantığınızda bir fark yok. Mızrak çuvala sığmıyor.
@dahinb: Seninle aynı düşünmeyen her sivil toplum kuruluşunun önünü kesmek midir demokrasi?
@proleter_net: TMMOB'u parlamenter demokrasi vasıtasıyla yok ettiler. 15 saniye bile sürmedi. Eller kalktı ve indi.
@serdarsaglam82: Mimar ve mühendis odaları soyguncuların rantına engel olup halkın parkına sahip çıktığı için AKP'nin hedefinde.

Sahte mimarlar imzaları atıyor

Torba Yasa ie birlikte iddia edilen bir başka konuda yetkisiz mimar ve mühendislerin ortaya çıkacağı. Konu ile ilgili konuştuğumuz Mimar Fikret Oğuz ise, “Yapı imar kanunlarında yapılan değişikliklerden sonra binlerce projenin yetkisiz mimar ve mühendislere yaptırıldığını, 42 sahte mimarın projelerin altına imza attığını tespit ettik. Dün gece torba yasaya eklenen maddeyle yetkisiz mühendis ve mimarların topluma hizmet sunmasının önünde engel kalmamıştır. Artık belediyeyle anlaşan herkes proje hazırlayabilir. Projelerin odalara gönderilmesi uygulamasını da iptal ettikleri için binlerce projenin peşine düşüp uygunsuzlukları tek tek tespit etmemiz gerekecek.

TMMOB artık gücünü halktan alıyor

TMMOB'a bağlı meslek odalarının İstanbul şubeleri TMMOB'un yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredilmesiyle ilgili Mimarlar Odası'nda bir basın açıklaması düzenledi. 6 meslek odasının İstanbul Şube yöneticisinin katıldığı toplantıda düzenlemenin bir intikam yasası olduğu vurgulandı, gözaltına alınan üyelerinin serbest bırakılması istendi. Odalar adına basın açıklamasını okuyan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Deniz İncedayı, Taksim Dayanışması bileşenlerinden Oda yöneticisi ve üyesi Mühendis, Mimar ve Şehir plancılarının büyük bir hukuksuzlukla gözaltına alındığını, hukuksuzluğun Meclis'te de devam ettiğini belirtti.

Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Zeki Arslan ise intikam yasasını, “Mesleki denetim elimizden alınılıyor. TMMOB, düne kadar gücünü üyelerinden alıyordu. Ancak bu önergeden sonra, TMMOB artık gücünü halktan alıyor!” sözleriyle eleştirdi. Şayen Okyay