Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi toplanıyoor

|

Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi toplanıyoor A Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi toplanıyoor

İttihat ve Terakki Partisi’nin Meclis-i Mebusan’ı bypass edip memleketi Kanun-i Muvakkatlarla yönetmesi gibi…

Adalet ve Terakki Partisi de (İttihat ve Kalkınma Partisi de diyebilirsiniz) 2011’in sonunda bir seri Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarmış…

663 sayılı KHK’yla da Sağlık Bakanlığı’nı baştan ayağa yeniden dizayn etmişti.

KHK aslında Bakanlar Kurulu’ndan 11 Ekim 2011 günü çıkmış…

Belli ki, sağlık çalışanlarının tepkileri hesaba katılarak, Hükümet’in KHK çıkarma yetkisinin son gününe kadar bekletilmiş...

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 2 Kasım 2011 gece yarısı, beş günlük bayram tatilinin iki gün öncesinde yayınlanmıştı.

Ancak işler AKP’nin beklediği gibi gitmemişti.

12 Kasım’da Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi…

19 Kasım’da Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi peş peşe hızla toplanmış…

21 Aralık 2011 günü 663 sayılı KHK’ya karşı GöREVe çıkan sağlıkçılar, hastane bahçelerinde Sağlık Hakkı Meclisleri’ni kurmuşlar…

Türkiye (Büyük) Sağlık Hakkı Meclisi’nin ilk toplantısı da 11 Mart 2012’de görkemli bir katılımla gerçekleştirilmişti.

***

Aradan bir yıl geçti.

Devlet hastaneleri $irket Hastaneleri’ne dönüştürülüp, seksen yedi Kamu Hastane Birliği (KHB) kuruldu…

Başlarına da birer AKCeo atandı.

Dahası…

Üç yıl önce Memleket Tabipliği’nde “Kamu hastane arpalıkları” diye yazmıştım ya…

Aynen öyle oldu.

Sağlık Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısından genel müdüre, daire başkanından müdür yardımcısına kadar kim varsa hepsi Ceo oldu.

Aybaşlarında kartlarını bankamatiklere takıp, semtine bile uğramadıkları hastanelerde, yapmadıkları işlerin paralarını çekiyor…

Utanmadan da yiyorlar.

Yedikleri, çıkardıkları kendilerinin olsun da…

Gelir gelmez, tam da kendilerinden beklendiği gibi…

Hastaneleri ticarethanelere çevirmeye, çalışanlar üzerinde terör estirmeye başladılar.

***

AKP’nin hastaneleri özelleştirme operasyonunun bir ayağında da Şehir Hastaneleri dedikleri Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) var, biliyorsunuz.

Mevzuatta daha önce yaptıkları düzenleme yeterli gelmeyip…

Danıştay, TTB’nin açtığı davalarda birkaç yürütmeyi durdurma kararı verince küplere bindiler.

Şimdi işi kökünden halletmek için KÖO kanun Tasarısı hazırladılar…

Haftaya Komisyon’da görüşülmeye başlanacak.

Bu sefer, ihaleyi kazanan konsorsiyumlara, öyle parça parça değil, hastanelerin tamamını verecekler.

İlerde iktidardan düşeriz de yeni gelenler vazcayarlarsanın tedbirini de almışlar…

Sözleşmelere Uluslararası Tahkim’i koymuşlar!

***

İyi güzel de, bütün bunlar olurken sağlıkçılar ne yapıyor derseniz…

(Bu işler duyulur da durmak olur mu?)

Tabii ki boş durmuyorlar!..

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İş, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri Ve Teknikerleri Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası, Ebeler Derneği…

KHB’lere/KÖO’na Karşı Mücadele Programı’nı hep birlikte oluşturmak için...

Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi’ni topluyor.

Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonu’nda…

5 Ocak 2013 Cumartesi saat 10.00’da.

Sakın geç kalmayın…

Yılın ilk sağlıkçı buluşmasını kaçırmayın!..