Cevap bekliyoruz

|

Cevap bekliyoruz A Cevap bekliyoruz

Geçen Çarşamba “yeni” Sağlık Bakanı’yla görüştük.

Mutad nezaket cümlelerinden sonra…

Mevzuya girdik.

Türkiye hekimlik ve sağlık ortamının uzun yıllardır uygulanan politikalar nedeniyle bir dizi sorunla karşı karşıya olduğunu…

Bu sorunların tamamının çözümünün hemen mümkün olmadığını bildiğimizi…

Hükümet’in uluslararası kuruluşlarla birlikte yürüttüğü politikalarda bir değişiklik beklemediğimiz için bu görüşmede gündem yapmayı tercih etmediğimizi…

Sorunların öncelikli olanlarına yönelik taleplerimizi konuşmak istediğimizi söyledik.

***

Bu arada…

Tam Gün’le ilgili basında yer alan haberlerdeki gibi…

Sadece üniversitelerle sınırlı bir düzenlemeyi kabul etmeyeceğimizi…

Düzenlemenin kamuda çalışan bütün hekimleri kapsaması gerektiğini…

Yeni bir düzenleme yapılmadan önce Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının uygulanması gerektiğini belirttik.

***

Sağlık Bakanı’yla görüşmeye gitmeden önce…

Yaklaşan 14 Mart Sağlık Haftası’ndan mülhem, “14 Mart’a 14 Acil Talep” listesi hazırlamıştık.

Emekli hekim ücretlerinden performansa dayalı ücretlendirmeye…

Sağlıkta şiddetten Alo 184 İhbar Hattı’na…

Muayenelerde hastaya yeterli süre ayrılmasından tıp fakültelerine kapasitelerinin üzerinde öğrenci alımına son verilmesine…

Birinci basamakta çalışanlardan özel sektörde çalışanlara hekimlere…

Mecburi hizmetten geçici görevlendirmelere…

İstiap haddini aşan nöbetlerden poliklinik sonrası vardiya uygulamalarına…

Esnek, kuralsız çalıştırmadan sözleşmeli, taşeron istihdama…

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun reçete kısıtlamalarından sağlığı paralı hale getiren katılım payları, ilave ücretlere kadar…

Taleplerimizi sıraladık.

14 Mart’a kadar cevap beklediğimizi söyledik.

***

Sağlık Bakanı’nın odasına üçüncü girişimdi.

Eskisiyle yenisini kıyaslarsam…

Recep Akdağ, dinlemekten çok konuşmayı, icraatlarını anlatmayı seviyordu.

Yeni Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise…

Muhtemelen yeni olmasının da etkisiyle…

Konuşmaktan çok dinlemeyi tercih etti.

Çalışmalarının devam ettiğini, talepleri inceleyeceğini, yapabilecekleri konusunda kendisinin de 14 Mart’ta müjde vermek istediğini söyledi.

(Hadi bir kıyas daha yapayım…

Yeni Sağlık Bakanı…

Espri yapınca gülümsüyor, hiç olmazsa.)

***

Sağlık Bakanı’yla görüşmenin ardından aynı gün sağlık meslek örgütleri, sendikalar, derneklerle toplandık.

Hekimler için düzenlediğimiz “14 Mart’a 14 Acil Talep”in bir benzerini bütün sağlık çalışanları için hazırlayıp…

Cumartesi günü de hep beraber açıkladık…

“Sayın Bakan Gözümüz Kulağımız Sizde/Tüm Sağlık Çalışanlarının Acil Talepleri Var” diyerek.

Durumu…

“Bir önceki Sağlık Bakanı gitti ama arkasında bir sağlık çalışanı enkazı bıraktı.” diye kısaca özetleyip…

“Bütün kırgınlığımıza, örselenmişliğimize rağmen taleplerimiz elimizde…

Elimizi uzatıyoruz…

Tutacak mısınız?” diye sorduk.

Şimdi hep birlikte cevap bekliyoruz…

En geç 14 Mart 2013 Perşembe’ye kadar!.