AKP ve aleviler

|

AKP ve aleviler A AKP ve aleviler

 

 

AKP, Alevi açılım paketini” açıklayacakmış.

Aleviler için “üniversite kurulacakmış. Cemevleri de kurulacak vakıflara bağlanıp, devlet, bütçesinden cemevlerine yardım edeceklermiş. Cemevi arsaları ücretsiz verilecek, Alevi dedeleri seminerlere tabii tutulup, devlet sertifikalı inanç Önderi statüsüne çıkarılacakmış.

Bu arada “dedelere maaş” unutulmamış!

Alevi dedelerini ve Caferi önderlerini devlet içinde eğitimle kayıt altına almak temel hedef olarak belirlenmiş.

Pes doğrusu! Bu ne kendini bilmezlik! Bu ne pişmişlik! Bu ne anlayışsızlık!

Sanki beş yıldır, Alevi taleplerini karşılamaktan uzak dayatmalarla Alevileri yanlış vaatlerle oyalayan, kamuoyunu Alevilik üzerinden istismar eden ve sonrada nefret söyleminin adresine yerleştiren bu iktidar değilmiş.

Ne oldu?

Ne değişti de, Alevi açılım paketi gündeme gelir?

Bilinmez mi, “eski tas eski hamam” ile yol alınmıyor.

Aleviler ne ister? Eskiler de anlamadı, AKP ise hiç anlamadı?

AKP iktidarı da bilmeli ki, Aleviler siyasi iktidarının istismar ve gündem dolgu malzemesi değildir.

ALEVİLER KRİZİN DOLGU MALZEMESİ DEĞİLDİR

AKP, Gezi Park direnişiyle ciddi bir kriz yaşıyor. Bu krizi çok yönlü yönetmek, ulusal ve uluslararası ölçekte yaşadığı itibar kaybını tamir etmek için, “Alevi açılımına” sığınmak istiyor. Düne kadar Alevi nefreti ve Alevilere yönelik çok yönlü ayrımcılık yapan AKP, bu kez de Alevilerin desteğini almayacaktır. Çünkü Aleviler Başbakana ve AKP hükümetine inanmıyor.

Son beş yıldır Reha Çamuroğlu ve Necdet Subaşı koordinatörlüğünde yürütülen Alevi açılımlarının sonuçları ortada; Koca bir hiç! Bu süreçte, Alevi hak ve taleplerine ilişkin tartışmalarda aklımızda kalanlara bakarsak;

·         Yüzde yetmiş beşini Sünni yazar, siyasetçi, akademisyen, İlahiyatçı ve Diyanet katılımıyla gerçekleşen “Alevi çalıştayları” yapıldı.

·       ·        Alevilerin eşit haklar temelinde yargıya taşıdığı demokratik ve inanç özgürlüğü hakkına dair dava taleplerine karşı, “Alevilik bir din ya da inanç değildir. Alevilik sosyal kültürel yapıdır. Cemevi ibadet yeri değildir” denilmek suretiyle, Alevilere devletin teolojik hırkası giydirilmek istenmiştir.

YENİ ALEVİ PAKETİ LAİKLİK KARŞITIDIR!

Yakında açıklanması muhtemel, “Alevi açılım” paketinde, gerçek laiklik ve inanç özgürlüğünün evrensel ilkelerine uygun bir çözümde bulunmuyor. Çözüm önerileri laiklik karşıtı olup, mevcut din ve devlet ilişkisindeki yanlışı beslemektedir.

Alevi taleplerini demokratik, hukuksal, inanç özgürlüğü ve laiklik ekseninde çözme iradesinin yerine, Aleviliği devlet dinine (Sünni-Hanefi) eklemlemek, devlet tornasından geçirmek suretiyle homojenleştirmek ve bunun içinde devlet teolojisini devreye sokmak isteniyor. Ayrıca, Aleviler, Caferiler inançlarıyla birlikte  kayıt altına alınmak isteniyor.

Dersim’de Alevilerin kutsalı Gola Çetu Parkını yıkma kararları ile 3. Köprüye Alevi katillerinin adı verilerek, nasıl bir Alevi Açılımına zemin hazırlandığını anlamak zor değil. AKP, Aleviliği teslim alarak, Alevilerden kimlik intiharı istiyor.


HÜKÜMET ALEVİLERİ DİNLEMİYOR

AKP Alevileri anlamamakta ısrar ediyor. Türkiye asırlardır hak eşitliği sorunu çözemeyen ülkedir. Hak eşitliği insan haklarının özüdür. İnsana eşit yurttaş olduğu duygusunu verir ve insanı gündelik hayatta mutlu, eşit bir varlık olarak güçlendirir.

Türk-Sünni İslam Sentezinin prangasına sıkıca bağlamış AKP’nin, Alevilerle kurduğu retorik sorunlu ve çözüm odaklı olmaktan uzaklıdır. Çünkü AKP Alevilere sağırdır: Aleviler, hükümette dünyevi yani hukuksal eşit haklar talebinden bulunurken, AKP Alevi taleplerine uhrevi dünyadan bakıp, teolojik cevap veriyor.

Aleviler, insana ait olanı, devletten alıp, vicdana koymak ve suretle devleti dinsizleştirmek isterken, AKP güçlü bir din devleti inşa etmeye çalışıyor. Aleviler ise, devletin teolojik terzisinin provalarına girip, dedesine sertifika ve devlet icazeti almayacağını inadına haykırıyor. Çünkü devletten icazetli ve sertifikalı dede, Aleviliğin ikrar, rızalık yolunu sürdüremez. Alevilikte yola devlet katında değil, Cem’de girilir.