Bu satışlar kimi ‘tatmin’ etti?

|

İstanbul Etiler’de bulunan Etiler Otelcilik Meslek Lisesi, Etiler Lisesi ve Etiler Kız Meslek Lisesi’nin okulları ticarethane, öğrencileri ise müşteri olarak gören bir zihniyetle TOKİ’ye satılması geçtiğimiz hafta Etiler’de lise öğrencileri, öğretmenleri ve velilerin katılımıyla protesto edildi. Etiler Lisesi önünde buluşan liseliler “AKP elini liselerden çek”, “Okullar halkındır satılamaz”, “Cemaat şaşırma sabrımızı taşırma”, “Parasız eğitim” sloganlarıyla yürüyüşlerini gerçekleştirdiler.
Eğitim Sen 3 No’lu Şube Başkanı Nebat Bukrek’in yapmış olduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Etiler’de bulunan liseler yapılan protokolle TOKİ’ye satıldı. Baştan inkâr ettiler, takas dediler ama sonunda yetkili makamlar bu satışı doğruladılar. Soruyoruz; bu arsalar üzerine okullardan daha değerli neler yapacaksınız? Okulları kapatmakla bölge dışında başka okullara gidemeyecek gençlerin geleceğini çalmış olmuyor musunuz? Siyasi iktidar bu sorularımıza kulaklarını tıkıyor. Bizler öğretmenler, veliler, öğrenciler, mimarlar, aydınlar, sanatçılar ve demokratik kitle örgütleri olarak okulların, ormanların, doğal yaşam alanlarının kar ve rant hırsıyla satışına, tasfiyesine karşı sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Çocuklarımızın geleceğinin karartılmasına izin vermeyeceğiz.”
Öğrenci, veli ve öğretmenler ise satılan okullar ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptılar:
»Burcu Er (Etiler Lisesi Öğrencisi): Satılan okullarımızın yerine alışveriş merkezi tarzında binalar yapılacak. Yeni okullar yapılmayacağını biliyoruz. Bu nedenle okullarımızın satılmasını ve eğitim hakkımızın engellenmesini istemiyoruz.
»Hulusi Zeyben (Etiler Turizm Otelcilik Lisesi Öğretmeni): İstanbul’un en çok rant getiren alanlarından biri olan Etiler’de üç tane okulun TOKİ’ye devredildiği İl Müdürlüğü’nün açıklamasına göre kesinleşti. Bu okullarda okuyan öğrenciler mağdur edilmek isteniyor. Bu durum eğitime karşı bir sabotajdır.
»Batuhan Akardere (Etiler Lisesi Öğrencisi): Ülkemizde eğitim seviyesinin düşük bir seviyede olduğu bilinen bir gerçek. Eğitim seviyemizi yükseltmek adına daha çok okul yapılması gerekirken okulların satılıyor olmasına karşıyım.
»Seçkin Erdi: Neoliberal bir dönemden geçiyoruz. Bu neoliberal dönem içinde her şey metalaşıyor ve her şey ticarete açık hale geliyor. Kamuya ait alanlar, okullar, hastaneler, parklar satılıyor. Kamunun yaşam alanları da ticaretin nesnesi haline geliyor. Etiler bölgesinde okuyan öğrenciler bu zengin bölgenin yerlileri değiller. Kentsel dönüşümün muhatabı olan mahallelerden gelen öğrencilerdir. Okullarının yıkılması bu öğrencilerin eğitim hakkını engelleyecektir.
»Öğrenci velisi: Kızımın şu an okuduğu liseden mezunum. Kızım 9. Sınıftan beri her sene okulunun yıkılacağından endişe ederek okula gidip geliyor. Kendi kızımda dahil hiçbir öğrencinin bu sıkıntıyı yaşamasını istemiyorum. Şehre yapılan alışveriş merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Okulların yıkılıp alışveriş merkezleri haline getirilmesine karşıyız.
»Muhammet Aslan (Etiler Turizm Otelcilik Lisesi Öğrencisi): Yıkılmak istenilen okullar bizim eğitim alanlarımızdır. Eğitim alanlarımızın yıkılmasına karşıyız. Bu yolda kararlılığımızı sürdüreceğiz. Okullarımızı vermeyiz, inatçıyız.